EN

LF:BSPS0121p Psychol.a zdr.psych -př. - Informace o předmětu

BSPS0121p Psychologie a zdravotnická psychologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14:00–16:30 409
Předpoklady
Přednáška je pouze v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- Studenti jsou seznámeni s problematikou zdravotnického prostředí. Velká pozornost se věnuje komunika a stratzegiím komunika s různými typy pacientů a problematických pacientů, Problematika osobnosti, osobnost sestry a lékaře. Syndrom vyhoření. Problematika bolesti. Problémy smrti a umírání.
Výstupy z učení
- Student chápe proč je psychologie v medicíně důležitá a rozlišuje rozdílné přístupy k nemoci a zdraví
-Pochopí vztahy fungující ve zdravotnickém prostředí. Naučí se základní dovednosti v komunikaci s různými typy pacientů a problémovými pacienty. Pochopí pojem osobnost. Orientuje se v problmetaice sy. vyhoření, bolesti, smrti a umírání.
Osnova
  • zdravotnické prostředí a jeho součásti. Jak je vnímá pacient. Komunikace - teoretický základ, komunikace s dospělým a dětským pacientem, sdělování nepříznivých a extémně nepříznivých zpráv, Asertivita. Osobnost, teorei, pojetí. Osobnost sestry a jeji úspěšné či neúspěšné půspbení. Osobnost lékaře a podmínky vztahu lékaře a pacienta. Problémoví pacieti a jak s nimi jednat. Syndrom vyhoření. Bolest. Smrt a umírání.
Literatura
    povinná literatura
  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3. info
  • VYMĚTAL, Jan. Lékařská psychologie. 3., aktualiz. vyd., v nakl. Praha: Portál, 2003. 397 s. : i. ISBN 80-7178-740-X. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Pro kolloquium je nutné absolvování výuky v plném rozsahu. Kolloquium probíhá formou seminární práce a následně ústní rozpravou.
Informace učitele
https://is.muni.cz/predmet/med/BAPS011p?lang=cs&obdobi=6903
Szdentům se doporučuje navštěvovat přednášky pro možnost na mmístě diskutova či se ptát na podrovvnější informace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPS0121p