EN

LF:BSSC041 Sociologie - Informace o předmětu

BSSC041 Sociologie ve zdraví a nemoci

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 13:00–15:55 N03013/213, Pá 15. 3. 13:00–15:55 N03013/213, Pá 22. 3. 13:00–15:55 N03013/213, Pá 29. 3. 13:00–14:40 N03009/209
Předpoklady
Výuka je v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Rodina ve společnosti. Rodina, její vývojové fáze, zvláštní rodinné konstelace. Rodina v těžké životní situaci. Problematika smrti a Předmět seznamuje studenty s následujícími okruhy problémů: Jedná se o problémy rodiny, násilí ve společnosti, poruch příjmu potravy,toxikománií, tělesného postižení, kombinovaných vad psychologické problematiky zdravotně postiženýchsmyslově postižených a osob s porucvhou řeči. Obsahuje problematiku mentální retardace. Vysvětluje pojmy jako frustrace, konflikt, trauma a jejich psychické následky.
Osnova
  • Family into society. Family, its development and speciall familiar constelations.Family Family into society. Family, its development and speciall familiar constelations.Family in difficult situation. Porblems of death and dying. Problems with adjusment and negletion into family and society. Nutrition disturbances. Drugs and non-drugs abuse. Psysic handicap and combine disturbances. Motor handicap. Psychological problems of health illnesses and diseases. Inborn and obtain disturbances. Visual disturbances. Audition and speech disturbances. Types of speech disturbances. Mental retaration. How to act with handicapped person. Frustration. Stress. Trauma. Crisis. Deprivation. Fear and anxiety. Relax a abreactiove methods as prevention of bunr-out synin difficult situation. Porblems of death and dying. Problems with adjusment and negletion into family and society. Nutrition disturbances. Drugs and non-drugs abuse. Psysic handicap and combine disturbances. Motor handicap. Psychological problems of health illnesses and diseases. Inborn and obtain disturbances. Visual disturbances. Audition and speech disturbances. Types of speech disturbances. Mental retaration. How to act with handicapped person. Frustration. Stress. Trauma. Crisis. Deprivation. Fear and anxiety. Relax a abreactiove methods as prevention of bunr-out syndrome.
Literatura
    doporučená literatura
  • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vydání třetí. Praha: Portál, 2009. 279 stran. ISBN 9788073675684. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 9788073674144. info
  • MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2007. 84 s. ISBN 8073680351. info
  • ŘÍČAN, Pavel a Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498. info
  • BOUČEK, Jaroslav. Lékařská psychologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 141 s. ISBN 8024415011. info
Výukové metody
Prezentace, diskuze ve skupinách.
Metody hodnocení
Přednáška, kolokvium, seminární práce. Ke kolokviu se vyžaduje znalost skript, která mají studenti k dospozici na ISu. Během pednášek jsou uvedeny četné detaily, novinky a kazuistiky, které nejsou ve skriptech obsaženy.
Informace učitele
Vágnerová,M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, 2004 Krejčířová,D, Říčan P.: Dětská klinická psychologie. Grada 2006 Vymětal J.: Lékařská psychologie. Portál 2003 Křivohlavý J: Psychologie zdraví. Portál 2001 Kalvach,Z a kol.: Křehký pacient a primární péče.Grada 2011
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BSSC041