BTFI0121p Biofyzika, Informatika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/0/0. 45. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Zdeňka Homolová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět principům přístrojů používaných v lékařství; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); vysvětlit základní představy o biofyzice smyslových orgánů; základní orientace v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student:
- rozumět v nutném rozsahu principům přístrojů používaných v lékařství, včetně spojených rizik (mechanických, elektromagnetických i světelných či spojených s ionizujícím zářením);
- dokázat uplatnit v praxi zásady bezpečného používání těchto přístrojů; bude chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů);
- mít základní představu o biofyzice smyslových orgánů; bude se orientovat v základech zdravotnické informatiky.
Osnova
  • 1. Struktura hmoty, Struktura živé hmoty – úvod do molekulární biofyziky 2. Termodynamické principy a termodynamika živých systémů, měření teploty 3. Bioelektrické jevy na membránách a elektrické biosignály. Biologické účinky elektromagnetických polí a neionizujícího záření. 4. Biofyzika smyslového vnímání – sluchu a rovnováhy 5. Biofyzika kardiovaskulárního systému. Biofyzika dýchání. Spirografie. 6. Informatika I – úvod do biokybernetiky a modelování, biosignály 7. Informatika II – digitální prostředí a multimedia v medicíně 8. Optické laboratorní přístroje. Optické diagnostické přístroje. 9. Rentgenové zobrazovací metody 10. MRI a ultrazvuková diagnostika 11. Informatika III - Význam informací a zdravotnické informatiky 12. Ionizující záření v diagnostice a terapii, jeho biologické účinky 13. Vybrané invazivní a fyzikálně terapeutické metody, náhrady orgánů 14. volné téma – závěrečný zápočtový test (Prof. Mornstein)
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zápočet na základě úspěšně absolvovaného testu znalostí. Test se skládá z 25 otázek, potřebné minimum pro získání kolokvia je 11 bodů - ekvivalentů správných odpovědí.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/ortoptika.htm
Podrobnější informace o předmětu jsou zveřejňovány na vývěskách Biofyzikálního ústavu LF MU i na výše uvedené webové stránce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.