BTFI0222s Biofyzika, Informatika II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
4/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Anna Petruželková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 9:00–12:50 N04009/309
Předpoklady
Nejsou požadovány prerekvizity. Kurz je otevřen pro všechny studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: podmínkou přístupi ke zkoušce je splnění kolokvie z BTFI0121p
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Osnova
  • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení: 1. s postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. zdokonalení se v oblasti kritického uvažování 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami) 4. seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí Semináře nejsou zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Literatura
    povinná literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zkouška
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek
Více informací lze získat po přístupu na odkaz http://www.med.muni.cz/~bourek Dále lze využít odkaz http://www.medicalstudent.com a prohledání pomocí klíčových slov health informatics, e-health
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.