BVAJ0343 English Language III - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Červený (seminar tutor)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Renata Prucklová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Medical English. Syllabus.
 • 1st week: Revision.
 • 2nd week: Grammar: "So do I, neither do I" Constructions. Special Theme: Integumentary System.
 • 3rd week: Grammar: Formation of Adjectives by Means of Suffixes -ful, -less, -y; Irregular Verbs. Special Theme: Integumentary System - Pathological Conditions.
 • 4th week: Grammar: Continuous Present Perfect Tense. Special Theme: Integumentary System - Special Procedures.
 • 5th week: Grammar: The Difference between Simple Present Perfect and Continuous Present Perfect Tenses. Special Theme: Urinary System.
 • 6th week: Grammar: Names of Months and Seasons, Ordinal Numerals, Dates. Special Theme: Urinary System - Pathological Conditions.
 • 7th week: Grammar: Reflexive and Emphasizing Pronouns. Special Theme: Urinary System - Special Procedures.
 • 8th week: Grammar: Temporal and Conditional Clauses Referring to the Future. Special Theme: Endocrine System.
 • 9th week: Grammar: Use of Articles with Proper Names. Special Theme: Endocrine System - Pathological Conditions.
 • 10th week: Grammar: Irregular Verbs. Special Theme: Endocrine System - Special Procedures.
 • 11th week: Grammar: Revision. Periphrastic Forms of Can, May, Must. Special Theme: Nervous System.
 • 12th week: Grammar: Verbs Denoting the Change of a State. Special Theme: Nervous System - Pathological Conditions.
 • 13th week: Grammar: Possessive Case Denoting a Place. Special Theme: Nervous System - Special Procedures.
 • 14th week: Grammar: Revision. Preparation for the Credit Test.
 • 15th week: Credit Test.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje. Výuka je zakončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/BVAJ0343