BVAJ0444 English Language - practice

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Medical English. Syllabus.
 • 1st week: Revision.
 • 2nd week: Grammar: Articles used with Names of Diseases. Irregular Verbs. Special Theme: Organs of Senses.
 • 3rd week: Grammar: Continuous Future Tense, Infinitive without the Particle "to", Indirect Object with Infinitive Construction. Special Theme: Organs of Senses - Pathological Conditions. Conversation: UV Light for Skin Care.
 • 4th week: Grammar: Irregular Comparison of Adjectives and Adverbs. Every, Everybody, Each. Affirmative Question Tags. Special Theme: Organs of Senses - Special Procedures. Conversation: What We Drink.
 • 5th week: Grammar: Past Perfect Tense. Special Theme: Clinical Terminology Today. Conversation: Diseases of Endocrine System.
 • 6th week: Grammar: English Expressions with the Meaning of the Czech "před". Conversation: New Light on Blood Sugar. Diabetes Mellitus.
 • 7th week: Grammar: Sequence of Tenses. Conversation: Stress Nowadays. Obesity.
 • 8th week: Grammar: "Another, /the/ other, others". Conversation: Psychiatry. Celiac Sprue.
 • 9th week: Grammar: May, Must + Past Infinitive. Conversation: Meningitis Vaccine. The Importance of Breast Feeding.
 • 10th week: Grammar: Adverbs with and without the Suffix -ly. Conversation: Glasses or Contact Lenses?
 • 11th week: Grammar: Revision. Passive Voice in English. Conversation: Noise Pollution Today.
 • 12th week: Grammar: The Difference between "do" and "make". "Have something done" Construction. Conversation: Easy on the Eyes.
 • 13th week: Grammar: Possessive Case, Phrasal Verbs. Special Theme: Medical Sciences and Disciplines.
 • 14th week: Grammar: Multiple Numerals, Fractions, Negative Prefixes. Special Theme: Greek and Other Influences on Medicine.
 • 15th week: Credit Test.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Praha, Voznice: LEDA, 1996. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje. Výuka je zakončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/BVAJ0444