BVLC011c Lékařská chemie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 9:00–10:40 A16/212, každé sudé úterý 9:00–10:40 A16/211
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: mimo studenty LF, max 5 posluchačů z MU, po dohodě s vedoucím ústavu
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je doplňkovým k předmětu Lékařská chemie-přednáška VSLC011p. V jeho rámci se student seznámí s prostředím a vybavením chemické laboratoře. Naučí se provádět jednoduché laboratorní úkony, ověří si experimentálně některé poznatky probírané v rámci teoretické výuky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen
- manipulovat se základními laboratorními pomůckami a dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
- vysvětlit vztah mezi složením různých roztoků, nápojů a tělních tekutin a jejich pH hodnotou
- popsat obecné složení a roli pufrů, vysvětlit jejich funkci a aplikovat tuto znalost při vysvětlení role pufračních systémů v organismu
- popsat podstatu tvorby nerozpustných a málo rozpustných sloučenin, identifikovat faktory, které mohou nerozpustnost sloučenin ovlivnit
- bude orientován ve vztazích mezi strukturou bioorganických sloučenin a jejich reaktivitou -
Osnova
 • Zacházení s chemickými látkami.
 • 1/1 Pomůcky a nádoby používané k odměřování kapalin
 • 1/2 Příprava roztoků o dané koncentraci
 • 1/3 Fotometrické ověření koncentrace
 • 2/1 Měření pH roztoků kyselin, zásad a solí
 • 2/2 Sestrojení titračních neutralizačních křivek
 • 3/1 Příprava fosfátových pufrů s rozdílnými hodnotami pH
 • 3/2 Titrace pufru. Zjištění pufrační kapacity
 • 4/1 Důkaz a stanovení dusičnanů ve vodě
 • 4/2 Důkaz dusitanů ve vodě
 • 4/3 Vlastnosti a důkaz amonných iontů
 • 4/4 Vlastnosti a reakce aniontů kys. fosforečné
 • 4/5 Vlastnosti a reakce aniontů kys. uhličité
 • 5/1 Adsorpční chromatografie barviv na tenké vrstvě silikagelu
 • 5/2 Gelová chromatografie blue dextranu a fenolové červeně
 • 5/3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (demonstrace)
 • 6/1 Oxidace alkoholů
 • 6/2 Stanovení ethanolu v krvi (demonstrace)
 • 6/3 Redukční vlastnosti cukrů
 • 6/4 Redukční účinky L-askorbové kyseliny
 • 6/5 Molekulové modely monosacharidů a L-askorbové kyseliny
 • 7/1 Vliv pH na ionizaci aminokyselin
 • 7/2 Barevné reakce aminokyselin a proteinů
 • 7/3 Stanovení izoelektrického bodu kaseinu
 • 7/4 Rozpustnost proteinů, srážení proteinů z roztoků
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady pro cvičení v IS.
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVLC011c