BVLC011s Lékařská chemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. David Galuška (cvičící)
PharmDr. Jiří Kos, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Garance
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 16. 9. 8:00–9:40 A16/215, Čt 23. 9. 8:00–9:40 A16/215, Čt 30. 9. 8:00–9:40 A16/215, Čt 7. 10. 8:00–9:40 A16/215, Čt 14. 10. 8:00–9:40 A16/215, Čt 21. 10. 8:00–9:40 A16/215, Čt 4. 11. 8:00–9:40 A16/215, Čt 11. 11. 8:00–9:40 A16/215, Čt 18. 11. 8:00–9:40 A16/215, Čt 25. 11. 8:00–9:40 A16/215, Čt 2. 12. 8:00–9:40 A16/215, Čt 9. 12. 8:00–9:40 A16/215, Čt 16. 12. 8:00–9:40 A16/215
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je doplňujícím k předmětu BVLC011p Lékařská chemie-přednáška. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie se zaměřením na znalosti potřebné pro studium biochemie a chemie v oboru nutriční terapeut.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie;
- schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech;
- schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii;
- schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Roztoky elektrolytů, aktivita iontů, iontová síla. Osmotický tlak, osmolarita a osmolalita.
 • Acidobazické rovnováhy. Pufry.
 • Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy. Málo rozpustné soli. Součin rozpustnosti.
 • Reakční kinetika. Chemická rovnováha.
 • Gibbsova energie. Redoxní rovnováhy.
 • Organické sloučeniny I.
 • Organické sloučeniny II. Procvičení latinských názvů.
 • Organické sloučeniny III.
 • Biochemicky významné heterocyklické sloučeniny,jejich vztah k vitaminům a kofaktorům.
 • Sacharidy.
 • Aminokyseliny, proteiny.
 • Lipidy a steroidy.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře.
V hodině jsou řešeny otázky a diskutována témata na základě podkladů dostupných v IS MUNI. Písemnou formou probíhá průběžné ověřování dílčích znalostí.
Metody hodnocení
Zápočet.
Podmínky udělení zápočtu:
- absolvování všech seminářů, příp. nahrazení všech omluvených absencí,
- dosažení 75% úspěšnosti ze všech dílčích testů nebo 50% úspěšnosti v zápočtovém testu; neúspěšný zápočtový test je možné jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BVLC011s