BVMV041p Methodology of scientific research-lecture

Faculty of Medicine
Spring 2018
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (lecturer)
MVDr. Halina Matějová (lecturer)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc
Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Supplier department: Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 15:30–18:00 A21/112
Prerequisites (in Czech)
BVVT021c Computer science && BVVP0321c Nutrition in health promotion and public health I - exercises && BVLV0321c Nutrition therapy I - exercises
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to master basic terminology in the field of research, to understand the importance of the basic phases of the research process, to define and formulate the research problem, to formulate hypotheses and goals and to propose a research plan. They will provide students with the knowledge they need to collect, analyze and present data, information, and verify hypotheses in research. Students should be encouraged to understand the findings of the literature, to use the available statistical information and to evaluate the results of their own statistical survey.
Learning outcomes
On completion of the course student will be able to search and evaluate research papers critically and to plan the bachelor´s thesis.
Syllabus
 • Introduction to the methodology of health and medical research. (scientific method, deduction and induction, model and modelling, trial, observation, measurment - nominal, ordinal and metric). Variability in the medicine. Information. Literature use - databases (Medline, Science Direct etc.) How to cite correctly. Basic statistical terms (sample, selection, probability). Basic epidemiological characteristics (person, place, time). Preparation and organization of epidemiological study. Processing and presentation of epidemiological data. Scaling, data entry, presentation of statistical data. Selection and sample characteristics for the study. Sample formation for the study - random selection, sample range. Techniques of random selection. Data description (classing, graphs, indicators). Indicators nominative, ordinal, metric. Types of epidemiological studies. Descriptive, analytical, intervention studies. Types of indicators/descriptors in epidemiological studies. Data collection. Basic principles of questionnaire construction. Types of questions.
Literature
 • Jendrychowski W. Maugeri U. Epidemiologic methods in studying chronic diseases - teaching manual, Luxemburg :ICSRB,2000
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694. info
 • ŠEJDA, Jan, Zdeněk ŠMERHOVSKÝ and Dana GÖPFERTOVÁ. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2005. 120 s. ISBN 8024710684. info
 • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK and František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce (Instructions for writing thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 pp. ISBN 80-210-2451-3. info
 • GÖPFERTOVÁ, Dana. Epidemiologie : průvodce epidemiologickou metodou. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 254 s. ISBN 8072540378. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
credit, drawing up the plan of preparation of the thesis approved by the supervisor
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2018/BVMV041p