BVOD051c Oborová didaktika - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Martykánová (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Suchodolová (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Rozvrh
St 17:00–18:40 A21/107
Předpoklady
BVVP0422c Výž. v ochr. a p. veř.zdr.II-c && BVED0311c Edukace v práci nutr.ter.-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Oborová didaktika završuje pedagogicko-psychologické vzdělání a připravuje studenty k úspěšnému zvládnutí pedagogické praxe.Didaktika navazuje na obecné pedagogické předměty, avšak zabývá se specifickými problémy vyučování v předmětech s tématikou výživa člověka.
Osnova
  • Hlavními obsahovými tématy cvičení jsou: Příprava učitele na vyučování předmětů s výživou tématikou na různých stupních a typech škol. Didaktická analýza učiva. Uplatnění vyučovacích metod včetně nácviku aktivizujících metod. Praktické metodické náměty do hodin s výživovou tématikou.
Literatura
  • Materiály MŠMT ČR
  • Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 162 s. ISBN 8004266835. info
  • Praktické činnosti : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 16 s. ISBN 8071684333. info
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Praktické činnosti : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 16 s. info
  • Prvouka : učební osnovy pro 1. až 3. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 22 s. ISBN 8071686344. info
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Prvouka : učební osnovy pro 1. až 3. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 22 s. info
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Rodinná výchova : učební osnovy pro 6. až 9. ročník : vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 14 s. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
návrh edukačních materiálů,zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.