BVOD051c Subject - specific didactics

Faculty of Medicine
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Martykánová (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Suchodolová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Department of Health Education - Faculty of Education
Contact Person: MVDr. Halina Matějová
Supplier department: Department of Health Education - Faculty of Education
Timetable
Tue 13:00–14:40 učebna 41
Prerequisites (in Czech)
BVVP0422c Nutrition in health promotion and public health II - exercises && BVED0311c Education of work nutritive therapist - exercise
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Special didactics represents a completion of the pedagogical and psychological education and prepares the students for successful command of pedagogical practice. Didactics is a continuation of the general pedagogical subjects; however, it is concerned with specific problems of instruction in courses devoted to the theme of Human Nutrition.At the end of the course students should be able to apply educational and learning theories including health promotion strategies.
Syllabus
 • The class practices contain the following main topics: Preparation of the teacher for instruction in courses with nutrition-related content on various degrees and types of schools. Didactic analysis of the curriculum. Application of teaching methods including the training of activation methods. Practical methodical suggestions for classes with nutrition-related curricula.
Literature
  required literature
 • www.rvp.cz
  not specified
 • Materiály MŠMT ČR
 • MACHOVÁ, Jitka and Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví : zdraví a prevence, životní styl - problémy a rizika, dospívání a zdravotní problémy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 291 s. ISBN 9788024727158. info
 • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. 27 s. ISBN 8087000013. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • KRCH, František David and Eva MARÁDOVÁ. Výchova ke zdraví : poruchy příjmu potravy : příručka pro učitele. Praha: VÚP, 2003. 32 s. info
 • SYSLOVÁ, Zora and Eliška VENCÁLKOVÁ. Realizace kurikula podpory zdraví v mateřských školách v rámci Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (The realization of the Health Supporting Curriculum in the kindergartens in the frame of the National Curriculum.). In Rozvoj školství JMK a vzdělávání učitelů. Brno: Pedagogické centrum, 2002. 2 pp. ISBN 80-238-8790-4. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
Teaching methods
class exercises
Assessment methods
create educational materials,credit
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2014/BVOD051c