BVVP0533p Nutrition in health promotion and public health III - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
Mgr. Markéta Grulichová (lecturer)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D. (lecturer)
MVDr. Halina Matějová (lecturer)
Mgr. Veronika Suchodolová (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MVDr. Halina Matějová
Supplier department: Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 10:00–12:15 A21/107
Prerequisites (in Czech)
BVVP0422c Nutrition in health promotion and public health II - exercises
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course is focused on the topic of community nutrition and nutrition of population groups of healthy individuals. It is aimed to the relation of nutrition and health, nutrition in etiology and prevention of non-infectious diseases with epidemical occurrence. The course also covers nutritional epidemiology. At the end of the course student will be able to promote healthy food choices amongst individuals, groups and communities and increasing awarness of the link between nutrition and health (local autority, school, risk groups),to use epidemiological studies to examine the relationship between nutrition and health and show familiarity with the demographic, social and economic aspects of life, how these may affect health,to plan health promotion programmes and to play an active role in health education.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to promote healthy food choices amongst individuals, groups and communities and increasing awarness of the link between nutrition and health (local autority, school, risk groups),to use epidemiological studies to examine the relationship between nutrition and health and show familiarity with the demographic, social and economic aspects of life, how these may affect health,to plan health promotion programmes and to play an active role in health education.
Syllabus
 • Cultural, social and psychological factors influencing dietary habits. Nutritional epidemiology - epidemiological methods. Methods of dietary consumption assessment at individual level, at population level. Methods of nutritional status assessment. 24h recall, WHO score, method of dietary habits - FFQ, dietary history, food availability, food supply, nutrition software. Nutritional status evaluation - anthropometrical and biochemical methods. Nutrition policy at world, European and national level. Organization, targets, instruments, incl. observing and evaluation of dietary consumption and definition of dietary guidelines. Dietary guidelines for the population and recommended allowances. Trends of food consumption. Dietary behaviour, taste and food preferences. Nutrition of healthy individuals from various age groups. Nutrition of infants. Nutrition of children. Nutrition of adolescents - physiological changes and related nutrition requirements. Specific risks for various age groups. Nutrition of pregnant women. Nutrition in elderly. Nutrition of sportmen, physical activity in primary prevention. Alcohol in nutrition - problems, difference between acceptable and overuse. Nutritional risks of alcoholism. Nutritional questions of Romana population, drug-users and homeless. Possibilities of intervention. Nutrition in emergency (wars, natural catastrophes, famine etc.) Alternative ways in nutrition. Programs of health promotion aimed to improving nutrition - nutrition education, education for understanding health. Iodine in nutrition. Iodine deficit in the CR. Drinking regimen. Nutrition and dental health. Comprehensive preventive check out. Foods for special nutrition. Dietary supplements. Nucleotides and their use in nutritional practise. Consumers rights. Protection of consumers. Food labeling. Food legislative. Catering services.
Literature
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • ČEVELA, Rostislav, Libuše ČELEDOVÁ and Hynek DOLANSKÝ. Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 108 s. ISBN 9788024728605. info
 • Krause's food & nutrition therapy. Edited by L. Kathleen Mahan - Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2008. xxiv, 1352. ISBN 9781416034018. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole : aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika). 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2006. 223 s. ISBN 8073670615. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole : rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 8073670593. info
 • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
 • KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. ISBN 802470840X. info
 • KUDLOVÁ, Eva and Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • ŠAMÁNEK, Milan and Zuzana URBANOVÁ. Prevence aterosklerózy v dětském věku. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 235 s. ISBN 8072622293. info
 • SVAČINA, Štěpán. Prevence diabetu. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 113 s. ISBN 8072621653. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana and Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
 • OSHAUG, Arne. Plánování a management práce v komunitní výživě : manuál pro pracovníky v komunitní výživě : Targets for health for all (Orig.). Translated by Zuzana Brázdová - Dagmar Schneiderová. [1. vyd.]. [S.l.]: [s.n.], 1992. 85 s. info
Teaching methods
lecture, project
Assessment methods
final project, oral exam
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2017/BVVP0533p