BVZF0622c Základy farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Předpoklady
BVZF0521p Základy farmakologie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • PLÁN PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM VÝŽIVA ČLOVĚKA: 23. února - CVIČENÍ: Základy technologie lékových forem IPLP a HVLP. Výroba HVLP (videozáznamy). 2. března - CVIČENÍ Úvod do farmakokinetiky. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. 9. března - CVIČENÍ: Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. 16. března- SEMINÁŘ: Patofyziologie a farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika. 23. března- SEMINÁŘ: Patofyziologie a terapie cukrovky. Insuliny. Perorální diabetika. 30. března- SEMINÁŘ: Glukokortikoidy, přehled mechanismu účinku. Anabolika. (Videozáznam: Kortikoidy). 6. dubna - SEMINÁŘ: Farmakoterapie nádorových onemocnění. Imunomodulace, imunosuprese. TEST: Léčba vředové choroby, cukrovky, glukokortikoidy,anabolika.
Literatura
  • výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika
  • Výběr z farmakologického atlasu: H. Lullmann a kol.
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, vše je povinné. Podzimní semestr je ukončen závěrečným testem a zápočtem. Celý předmět je ukončen zkouškou, student si vylosuje 1 trojotázku.
Sylabus požadované látky ke zkoušce z farmakologie
Pojem léčivo, lék. Klasifikace léčiv. Lékopis.
Mechanismy účinku léčiv.
Farmakokinetika, základní parametry a jejich význam pro účinky léků, možnosti modelování, terapeutické monitorování plasmatických hladin léčiv, individualizace dávkovacích schématů.
Lékové interakce, využitelné, nežádoucí.
Homeopatie.
Předepisování léků, recept a jeho náležitosti, lékové formy a jejich výroba.
Způsoby aplikace léků.
Nežádoucí účinky léků. Účelná farmakoterapie.
Obecné zásady léčení otrav.
Vliv diety na účinnost léků, vliv farmakoterapie na stav výživy.
Vitamíny B, C, A, D, E, K. Suplementa.
Rostlinná léčiva, rostlinné drogy.
Neurotropní léčiva. Celková a lokální anestetika. Analgetika.
Psychofarmaka.
Látková závislost.
Vlivy kouření, terapie a prevence.
Farmakologie vegetativního nervového systému, receptory sympatiku a parasympatiku, vlivy jejich ovlivnění na fyziologické funkce a možné léčebné využití.
Farmakoterapie hypertenze.
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií.
Farmakoterapie srdečního selhávání.
Farmakoterapie srdečních arytmií.
Histamin a antihistaminika. Farmakologie alergických stavů.
Antiastmatická farmakoterapie.
Antibiotika a chemoterapeutika infekčních onemocnění.
Farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika.
Farmakoterapie cukrovky, insuliny, p.o. antidiabetika.
Glukokortikoidy, mechanismy účinků, nežádoucí účinky. Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, Tomešova 12: denně - 13.00 - 14.00h, tel.: 05-4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3 Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.