BZFA0321 Farmakologie I

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Osnova
  • PŘEDNÁŠKY: (27. 10. 2006) Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. (3. 10. 2006) Lékové interakce. Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv. (10. 11. 2006) Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Účelná farmakoterapie. (17. 11. 2006) Státní svátek (24. 11. 2006) Farmakoterapie hypertenze, anginy pectoris, hyperlipoproteinémií, srdečního selhání a srdečních arytmií. (1. 12. 2006) Neurotropní léky. Anestetika, analgetika, psychofarmaka. Látky vyvolávající závislost. (8. 12. 2006) Antibiotika. (15. 12. 2006) Chemoterapeutika. CVIČENÍ: 1. cvičení (18. 9. 2006): Úvod do studia farmakologie. Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, doporučené učební texty. Výpočty ve farmakologii. Základy latinské terminologie. 2. cvičení (25. 9. 2006): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 3. cvičení (2. 10. 2006): Videozáznamy: Výroba tablet, čípků, injekcí a infuzí. Externí léčebné prostředky Výroba vybraných HVLP Praktická příprava vybraných lékových forem. 4. cvičení (9. 10. 2006): Úvod do experimentální farmakologie. Etická stránka pokusů na zvířatech. Demonstrace obecných farmakologických zákonitostí v experimentu na zvířeti. Videozáznamy: Práce s laboratorními zvířaty. Vliv aplikačního způsobu na účinek léčiva (pentobarbital). 5. cvičení (16. 10. 2006): Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. 6. cvičení (23. 10. 2006): Farmakologie periferního nervového systému I. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznam: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. 7. cvičení (30. 10. 2006): Farmakologie periferního nervového systému II. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznam: Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 8. cvičení (6. 11. 2006): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Demonstrace farmakologického pokusu na videu: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 9. cvičení (13. 11. 2006): Antiastmatika. TEST: Farmakologie vegetativního nervového systému 10. cvičení (20. 11.): Patofyziologie a terapie cukrovky. Insuliny. Perorální diabetika. 11. cvičení (27. 11. 2006): Patofyziologie a farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika 12. cvičení (4. 12. 2006): Glukokortikoidy, přehled mechanismu účinku. Anabolika. Videozáznam: Kortikoidy. 13. cvičení (11. 12. 2006): Farmakoterapie nádorového onemocnění. Imunomodulace, imunosuprese. TEST: Léčba vředové choroby, cukrovky, glukokortikoidy, anabolika. 14. cvičení (18. 12 2006): Vitamíny B, C, A, D, E, K. Suplementa. Seminář připravený studenty. 15. cvičení (8. 1. 2007): Shrnutí probrané látky. Závěrečný následně diskutovaný test. Zápočet.
Literatura
  • František, Perlík. Základy farmakologie.Klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze (Karolinum), 2005. 190 s. ISBN 80-7262-374-5 (Galén), ISBN 80-246-1139-2 (Karolinum).
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně. V podzimním semestru přednášky a cvičení, zakončení závěrečným testem a zápočtem. V jarním semestru jsou pouze přednášky. Vše je povinné. Podzimní semester šk. r. 2006/2007. Praktická cvičení: 1. - 15. týden výuky - pondělí 13,30 - 15,10 hod /Praktikárna Farmakologického ústavu. Přednášky: 6. - 13. týden výuky (od 27.10. 2006) - pátek 8.00 – 9.40 hod /Malá posluchárna, Komenského nám. 2, Brno. Tématické okruhy, ze kterých budou u ZKOUŠKY studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv.
Mechanismy účinků léčiv.
Nežádoucí účinky léčiv.
Obecné zásady terapie otrav.
Účelná farmakoterapie.
Lékařský předpis a jeho náležitosti.
Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Český lékopis.
Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
Etická stránka pokusů na zvířatech.
Základy farmakokinetiky. Farmakokinetické procesy a parametry.
Lékové interakce.
Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv.
Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického. Celková a lokální anestetika.
Analgetika.
Psychofarmaka.
Látky vyvolávající závislost.
Farmakoterapie hypertenze.
Farmakoterapie anginy pectoris.
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií.
Farmakoterapie srdečního selhání a srdečních arytmií.
Farmakologie alergických stavů.
Histamin a antihistaminika.
Antiastmatika.
Antibiotika a chemoterapeutika.
Farmakoterapie cukrovky. Insuliny. Perorální antidiabetika.
Farmakoterapie vředové choroby.
Antiemetika.
Glukokortikoidy.
Anabolika.
Farmakoterapie nádorového onemocnění.
Imunomodulace, imunosuprese.
Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
Živiny jako léčiva (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky).
Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva).
Vliv diety na účinnost léčiv, vliv léčiv na stav výživy.
Parenterální výživa.
Látky vyvolávající závislost včetně léčiv. Vlivy kouření, terapie, prevence.
Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Tomešova 12 - denně 13.00 - 14. 00 hod, tel. 54949 3070. Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4, 5. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.