BZFA032 Farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
1/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. cvičení (19.9.): Úvod do studia farmakologie. Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, doporučené učební texty. Výpočty ve farmakologii. Základy latinské terminologie. 2. cvičení (26.9.): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 3. cvičení (3.10.): Videozáznamy: Výroba tablet, čípků, injekcí a infuzí. Externí léčebné prostředky Výroba vybraných HVLP Praktická příprava vybraných lékových forem. 4. cvičení (10.10.): Úvod do experimentální farmakologie. Etická stránka pokusů na zvířatech. Demonstrace obecných farmakologických zákonitostí v experimentu na zvířeti. Videozáznamy: Práce s laboratorními zvířaty. Vliv aplikačního způsobu na účinek léčiva (pentobarbital). 1. PŘEDNÁŠKA (14.10.): Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. 5. cvičení (17.10.): Farmakokinetické procesy a parametry. Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. Využití počítačové techniky ve farmakokinetice. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. 2. PŘEDNÁŠKA (21.10.): Lékové interakce. Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv. 6. cvičení (24.10.): Farmakologie periferního nervového systému I. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznam: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. 7. cvičení (31.10.): Farmakologie periferního nervového systému II. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznam: Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 3. PŘEDNÁŠKA (4.11.): Nežádoucí účinky. Obecné zásady terapie otrav. Účelná farmakoterapie. 8. cvičení (7.11.): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Demonstrace farmakologického pokusu na videu: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 4. PŘEDNÁŠKA (11.11.): Antibiotika a chemoterapeutika. 9. cvičení (14.11.): Antiastmatika. TEST: Farmakologie vegetativního nervového systému. 5. PŘEDNÁŠKA (18.11.): Neurotropní léky. Anestetika, analgetika, psychofarmaka. Látky vyvolávající závislost. 10. cvičení (21.11.): Patofyziologie a terapie cukrovky. Insuliny. Perorální diabetika. 6. PŘEDNÁŠKA (25.11.): Farmakoterapie hypertenze, anginy pectoris, hyperlipoproteinémií, srdečního selhání a srdečních arytmií. 11. cvičení (28.11.): Patofyziologie a farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika 12. cvičení (5.12.): Glukokortikoidy, přehled mechanismu účinku. Anabolika. Videozáznam: Kortikoidy. 13. cvičení (12.12.): Farmakoterapie nádorového onemocnění. Imunomodulace, imunosuprese. TEST: Léčba vředové choroby, cukrovky, glukokortikoidy, anabolika. 14. cvičení (19.12): Vitamíny B, C, A, D, E, K. Suplementa. Seminář připravený studenty. 15. cvičení (2.1.): Shrnutí probrané látky. Závěrečný následně diskutovaný test. Zápočet.
Literatura
  • František, Perlík. Základy farmakologie.Klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze (Karolinum), 2005. 190 s. ISBN 80-7262-374-5 (Galén), ISBN 80-246-1139-2 (Karolinum).
  • S. Hynie a kol., Farmakologie pro bakalářské studium, díl 1. a 2.
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika
  • Výběr z farmakologického atlasu, H. Lullmann
  • S. Hynie, Farmakologie v kostce
Metody hodnocení
Praktická cvičení: 1. - 15. týden výuky - pondělí 13,30 - 15,10 (praktikárna Farmakologického ústavu) Výuka probíhá dvousemestrálně. V podzimním semestru přednášky a cvičení, zakončení závěrečným testem a zápočtem. V jarním semestru jsou pouze přednášky. Vše je povinné. Ukončení předmětu - zkouška, student si vylosuje 1 trojotázku.
Sylabus požadované látky ke zkoušce z farmakologie
Pojem léčivo, lék. Klasifikace léčiv. Lékopis.
Mechanismy účinku léčiv.
Farmakokinetika, základní parametry a jejich význam pro účinky léků, možnosti modelování, terapeutické monitorování plasmatických hladin léčiv, individualizace dávkovacích schématů.
Lékové interakce, využitelné, nežádoucí.
Homeopatie.
Předepisování léků, recept a jeho náležitosti, lékové formy a jejich výroba.
Způsoby aplikace léků.
Nežádoucí účinky léků. Účelná farmakoterapie.
Obecné zásady léčení otrav.
Vliv diety na účinnost léků, vliv farmakoterapie na stav výživy.
Vitamíny B, C, A, D, E, K. Suplementa.
Rostlinná léčiva, rostlinné drogy.
Neurotropní léčiva. Celková a lokální anestetika. Analgetika.
Psychofarmaka.
Látková závislost.
Vlivy kouření, terapie a prevence.
Farmakologie vegetativního nervového systému, receptory sympatiku a parasympatiku, vlivy jejich ovlivnění na fyziologické funkce a možné léčebné využití.
Farmakoterapie hypertenze.
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií.
Farmakoterapie srdečního selhávání.
Farmakoterapie srdečních arytmií.
Histamin a antihistaminika. Farmakologie alergických stavů.
Antiastmatická farmakoterapie.
Antibiotika a chemoterapeutika infekčních onemocnění.
Farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika.
Farmakoterapie cukrovky, insuliny, p.o. antidiabetika.
Glukokortikoidy, mechanismy účinků, nežádoucí účinky. Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Tomešova 12 - denně od 13.00 do 14.00, tel. 5 4949 3070. Výběr z učebnic bude studentům zapůjčen na 1 semináři. Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4 Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.