BZKM021 Clinical Microbiology

Faculty of Medicine
Spring 2014
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (lecturer)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Ing. Magdalena Flasarová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Supplier department: Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites
Students are supposed to have considerable knowledge of biology, mostly human biology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
Course objectives
The subject means basic terms of medical microbiology, patogenesis, pathogenicity, characteristics of microorganisms, decontamination, antimicrobial drugs, basics of immunology. Clinical microbiology of individual organ systems. Nosocomial infections, basics of medical mycology and parasitology. The subject is partially diferenciated for nurses and for bith assistants.
Syllabus
  • Until now this education was done in Czech language only.
Literature
  • Skripta v elektronické podobě jsou k dispozici ve Studijních materiálech
Assessment methods (in Czech)
Účast v kontaktní výuce (alespoň 80%) je podmínkou připuštění ke zkoušce. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 25 dvojotázek).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
http://www.medmicro.info
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2014/BZKM021