BZLB011p Lékařská biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:40 N03009/209
Předpoklady
Běžná úroveň středoškolských znalostí fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony - ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky zísakané základními biofyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět principům terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání zdravotních sester.
Osnova
  • Úvod do lékařské biofyziky. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Úvod.Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. Biologické účinky ionizujícího záření Úvod do molekulové biofyziky. Termodynamické procesy v živých systémech Bioelektrické jevy na membránách Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému Biofyzikální funkce smyslových receptorů.Biofyzika sluchu a zraku Účinky mechanických, akustických, elektromagnetických polí a neionizujícího záření na živé systémy. Biosignály a jejich zpracování.Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT,MRI) Diagnostické metody využívající radionuklidů.Metody a přístroje pro léčbu ionizujícího záření Měření a registrace teploty, mechanických veličin. Optické diagnostické přístroje Elektrodiagnostické metody. Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku. Metody a přístroje používané pro fyzikální léčbu a chirurgii. Přístroje nahrazující funkci orgánů. volné téma.
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
teoretická příprava - přednáška K dispozici přednášky,zkouškové otázky a další doporučená literatura na webových stránkách biofyzikálního ústavu -www.med.muni.cz/biofyz/
Metody hodnocení
Praktická výuka biofyziky je povinná, zameškanou je nutno nahradit. Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení(www.med.muni.cz/biofyz/ ). Zkouška je ústní a skládá se z tří otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam
Informace učitele
http://www.med.muni.cz
Konzultační hodiny, zkušební otázky a materiály k praktickým cvičením jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro. Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je ukončen ústní zkouškou, kde student si vylosuje tři otázky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.