BZPS061c Neodkladná péče v psychiatrii - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Simona Večerková, DiS. (cvičící)
Mgr. Bc. Vlasta Vařeková (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 26. 3. 7:00–12:50 KOM 348A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je praktického charakteru, upevňuje teoretické informace získané v přednáškách, klade důraz na praktické řešení akutních psychiatrických stavů, komunikaci a týmovou spolupráci.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- rozpoznat příznaky nejčastějších psychických poruch, příznaky prvních atak psychotických onemocnění,
- časně reagovat a rozhodnout o odpovídajícím postupu neodkladné zdravotní péče při zjištění těchto poruch,
- řešit případové/modelové situace na předložených kazuistikách,
- odpovídajícím způsobem komunikovat a pracovat v týmu.
Osnova
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním neklidem,
 • ošetřovatelský proces cestou nefarmakologických metod,
 • zásady komunikace s neklidným pacientem,
 • týmová spolupráce.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  neurčeno
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 7. vydání. Praha: Portál, 2017. 403 stran. ISBN 9788026212270. info
 • MARKOVÁ, Eva, Martina VENGLÁŘOVÁ a Mira BABIAKOVÁ. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 352 s. ISBN 8024711516. info
 • BEER, M. Dominic, Stephen M. PEREIRA a Carol PATON. Intenzivní péče v psychiatrii. Translated by Martin Hollý - Kateřina Šoltysová. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 296 s. ISBN 8024703637. info
Výukové metody
Opakování teoretických poznatků, rozbor případových studií, diskuze.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn účastí na praktické výuce a vypracováním seminární práce
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.