BZPS061p Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.4/0/0. 21. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
MUDr. Petra Štrocholcová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 3. 10:00–12:30 N02230, St 10. 3. 10:00–12:30 N02230, St 17. 3. 10:00–12:30 N02230, St 24. 3. 10:00–12:30 N02230, St 31. 3. 10:00–12:30 N02230, St 7. 4. 10:00–12:30 N02230, St 14. 4. 10:00–12:30 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrické péče v neodkladné akutní péči
- získání teoretických znalostí o hlavích psychiatrických poruchách;
- získání teoretických znalostí o řešení akutních psychiatrických stavů;
získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby psychiatrických poruch.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a organizaci psychiatrické péče v akutní neodkladné péči
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch
- navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění neklidného pacienta
Osnova
 • Základy organizace psychiatrické péče
 • Psychiatrická diagnostika
 • Poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • Afektivní poruchy
 • Schizofrenie
 • Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek
 • Poruchy osobnosti
 • Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem
 • Poruchy příjmu potravy
 • Základy terapie psychických poruch
 • Farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii
 • Akutní stavy v psychiatrii a jejich terapeutické ovlivnění duševní poruchy v šestinedělí
 • Psychofarmaka v graviditě a při kojení
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Účast na výuce (povolena 1 absence)
Zkouška formou písemného testu (Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.)
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Přednášky se konají DISTANČNĚ v MS TEAMS, kanál: „Bc PA a ZZ přednáška – jaro 2021“ •
Přednáška k danému tématu bude vždy nahrána v uvedeném kanále MS Teams, a to nejpozději do termínu daného rozvrhem. Studenti budou mít možnost si přednášku poslechnout v čase, který jim bude vyhovovat. •
Studenti budou mít příležitost k osobní konzultaci s vyučujícím (kladení otázek, nejasnosti v přednáškách, diskuse) vždy ve středu (od 3. 3. do 14. 4. 2021) ve 12.45 h v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, 1. patro, Jihlavská 20.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BZPS061p