BZUM0554p Emergency medicine for paramedics IV - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Martin Slezák (lecturer), Mgr. Liana Greiffeneggová (deputy)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Roman Štoudek (lecturer)
MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. (lecturer)
Bc. Ludmila Dostálová (seminar tutor)
Mgr. Jana Flajšingrová (seminar tutor)
MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Kosková (seminar tutor)
doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD., MBA (seminar tutor)
Mgr. Monika Metznerová (seminar tutor)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (seminar tutor)
Nikola Ševčíková, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Martin Slezák
Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Liana Greiffeneggová
Supplier department: Department of Anaestesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine (90,00 %), Department of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno (paediatric medicine) - Faculty of Medicine (10,00 %)
Timetable
Mon 14. 10. 11:00–13:30 B11/234, Mon 21. 10. 11:00–13:30 B11/234, Mon 4. 11. 11:00–13:30 B11/234, Mon 11. 11. 11:00–13:30 B11/234, Mon 18. 11. 11:00–13:30 B11/234, Mon 25. 11. 11:00–13:30 B11/234, Mon 2. 12. 11:00–13:30 B11/234, Mon 9. 12. 11:00–13:30 B11/234, Mon 16. 12. 11:00–13:30 B11/234
Prerequisites (in Czech)
BZUM0453p Em. med. for paramed. III - l. && BZUM0453c Em. med. for paramed. III - p.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Emergency medicine for medical rescuers is a profiling theoretical and practical subject. Its aim is to prepare students both theoretically and practically for the job of a medical rescue worker, a member of the emergency rescue service team or the hospital emergency department team.
Learning outcomes
Student will:
Informed about the history and development of the emergency medical services field Emergency and Disaster Medicine in our country and the world;
familiarization with the position and role of emergency medical services in the rescue system with the organization of the provision of pre-hospital emergency care the exit groups with land and air resources;
Know the development of early hospital emergency care, urgent role of income in the Czech Republic;
Able to compare the organizational charts of different systems to ensure pre-hospital emergency care in our country and the world;
Knowing the care provided by teams of emergency medical services in the field and follow-up care at the inputs of hospitals, the emergency department of revenue, in the treatment of individuals and groups.
Syllabus
 • The technique basic cardiopulmonary resuscitation with the use of barrier devices and expanded emergency resuscitation with the recommended drug products, equipment and instrumentation.
 • Coping special, alternative techniques to ensure vital functions.
 • Methodology solutions to all urgent or life conditions in adults and children in the prehospital and early hospital phase, all in keeping with best practices Society for Emergency and Disaster Medicine, as well as other professional societies to address urgent conditions, such as cardiac, neurological, trauma surgery and more.
Literature
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem : nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a dop. Praha: Mladá fronta, 2016. 767 stran. ISBN 9788020439390. info
 • KUBALOVÁ, Jana, Kateřina VANÍČKOVÁ and Barbora ZUCHOVÁ. Úloha NLZP při řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči a na urgentním příjmu. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 142 pp. ISBN 978-80-210-6806-3. info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 9788024745718. info
 • REMEŠ, Roman and Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. 240 stran. ISBN 9788024745305. info
 • URBÁNEK, Pavel. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu (Handling health after-effects of emergency situations in pre-hospital urgent care). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 84 pp. ISBN 978-80-210-6188-0. info
 • ŠTOREK, Josef and Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013. 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana and Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • ŠÍN, Robin, Jana VIDUNOVÁ and Roman SVITÁK. Legislativní a organizační změny v poskytování přednemocniční neodkladné péče v České republice (Legislative and organizational changes in the provision of prehospital emergency care in the Czech Republic). In Aktuality urgentnej medicíny. 2012. ISSN 1338-4171. info
 • JANČÁLEK, Radim and Pavel URBÁNEK. Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči (Craniocerebral Injuries in Prehospital Care). 2011. info
 • ŠÍN, Robin and Jan MACH. Povinná mlčenlivost pracovníků v podmínkách přednemocniční neodkladné péče (Obligatory discretion of medical personnel in the pre-hospital-care conditions). Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, vol. 14, No 2, p. 28-31. ISSN 1212-1924. URL info
 • DOBIÁŠ, Viliam. Urgentní zdravotní péče. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 178 s. ISBN 9788080632588. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
Teaching methods
Lecture, discussion.
Assessment methods
Participation in lectures and termination conditions according to the teacher's information.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2019/BZUM0554p