DSMBz01 Molekulární biologie a genetika

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
celkem 8 hodin. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Mgr. Dominika Hobzová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Hobzová
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/45, pouze zareg.: 2/45
Jiné omezení: Předmět je přednostně určen pro postgraduální studenty
Mateřské obory
předmět má 106 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V průběhu studia získají studenti přehled současných nových poznatků z molekulární a buněčné biologie. Předmět zahrnuje jak aktuální témata z oboru molekulární biologie a genetiky (Regulace genové exprese, Nové poznatky o lidském genomu, Genová terapie) tak také z tématiky molekulární buněčné biologie (Kmenové buňky a buněčná terapie, Cytoskelet a molekulární motory, Nové poznatky o kontrole buněčného cyklu, Programovaná buněčná smrt, Nádorová transformace buňky). Tyto vědomosti budou základem pro lepší pochopení nových směrů výzkumu v biologii.
Osnova
 • Aplikace kmenových buněk v medicíně Apoptóza. Nekróza. Autofagie Buněčný cyklus, CDK, inhibitory CDK Buněčná smrt Biologie kmenových buněk Buněčné signalizace Cytoskelet a molekulové motory Diferenciace a dediferenciace DNA a RNA, struktura, metody studia Exprese genetické informace a její kontrola Genetická informace. Gen. Genová terapie Genové inženýrství Lidský genom Mitóza. Meióza Molekulární mechanizmy oprav DNA Molekulární principy buněčného pohybu Molekulární terapie Nádorová transformace buňky Onkogeny, nádorové supresory Personalizovaná medicína Struktura buněčného jádra Struktura eukaryotického chromosomu Vezikulární transport. Sekrece a endocytóza
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, B. et al.: Molecular biology of the cell, 4.vyd.Garland Publ.Inc., New York, 2002
 • ALBERTS, B. et al.: Essential cell biology, 2.vyd., Garland Publ.Inc., New York, 2004
 • BECKER,W.M. et al.: The world of the cell. 7.vyd., Benjamin Cummins Publ. Comp. New York, 2008
 • CLARK, D.P. et al., Molecular biology, Elsevier, Inc. Amsterdam – Tokyo
 • FILIP, S. et al., Kmenové buňky – biologie, medicína, filozofie, Galén Praha, 2006
 • LODISH, et al.: Molecular cell biology, 4.ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2001
 • POLLARD,T.D., et al.: Cell Biology. Saunders, New York, 2008
 • STRACHAN, T.,READ, A.P.: Human Molecular Genetics.Bios Scientific Publishers Ltd., Oxford, 1997
 • WEINBERG, R.A.: The Biology of Cancer. Garland Science Publishing, New York, 2006
 • WOLPERT, L.et al.: Principles of development. Oxford University Press, Oxford, 2002
 • Cell death. Edited by Gerry Melino - David Vaux. 1st pub. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2010. xi, 303. ISBN 9780470715734. info
 • ALLISON, Lizabeth A. Fundamental molecular biology. 2nd ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2011. xxvi, 696. ISBN 9780470550748. info
 • Šárka Pospíšilová, Dana Dvořáková, Jiří Mayer, et al. Molekulární hematologie
Výukové metody
Přednášky se budou konat 1.3.2019 a 8.3.2019 vždy od 09:00-14:00, místnost 1.17, pavilon A3 (Biologický ústav), Univerzitní kampus Brno Bohunice 1. března 2019 09:00 – 10:00 Kmenové buňky a buněčná terapie, Prof. Petr Dvořák 10:10 – 11:10 Molekulární mechanismy oprav DNA, Doc. Lumír Krejčí 11:20 – 12:20 Možnosti využití metod molekulární biologie a genetiky v medicíně, Doc.Slaninova 13:00 – 14:00 Nové poznatky o lidském genomu, Prof. David Šmajs 8. března 2019 09:00 – 10:00 Buněčné modely lidských onemocnění, Vladimír Rotrekl 10:10 – 11:10 Buněčná smrt – význam a regulace, Dr. Alena Hyršlová Vaculová 11:20 – 12:20 Buněčná signalizace a diferenciace buňky, Dr. Pavel Krejčí 13:00 – 14:00 Nádorová transformace buňky, Dr. Stjepan Uldrijan
Metody hodnocení
Bloková výuka (2bloky). Účast na přednáškách podmínkou udělení zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.