DSMLM01 Moderní laboratorní metody v medicíně

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Almáši, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Olga Křížová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní znalosti v oblasti molekulární biologie a zájem o obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 224 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka probíhá v Centru molekulární biologie a genové terapie IHOK LF MU / FN Brno a OKH FN Brno a kombinuje přednášky o aktuálních molekulárně-biologických přístupech využívaných v lékařské praxi, zejména v onkologické a hematologické diagnostice, s praktickými ukázkami analýz pacientských vzorků. Student je schopen popsat využití molekulárně biologických metod v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využívat určité molekulárně biologické metody v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Osnova
  • Teoretický úvod: využití molekulární genetiky v onkologii a hematologii, moderní metody analýzy lidského genomu • Praktická část: izolace DNA/RNA z krve, imunomagnetická separace krevních buněk, techniky PCR a real time PCR, detekce minimální zbytkové choroby, detekce infekčních patogenů pomocí PCR, DNA sekvenování nové generace (NGS)- analýza exomů a amplikonů, imunofluorescenční značení monoklonálními protilátkami, flow cytometrická analýza T a B lymfocytů z periferní krve, další techniky dle zájmu a aktuálních možností laboratoře.
Výukové metody
Výuka kombinuje teoretickou přípravu v oblasti molekulárně-biologických přístupů využívaných v lékařství, zejména v oboru onkologie, praktickými ukázkami provedení analýz.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: dva identické bloky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.