DSPAz01 Publication Activities

Faculty of Medicine
spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 99 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. (lecturer)
Daniel Joel Shaw, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Supplier department: Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 226 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Systematická publikační aktivita jako nedílná součást výzkumné činnosti a základní předpoklad pro získlání titulu Ph.D. Doporučené kritérium LF MU (od studií zahájených v r. 2011) minimálně jedné impaktované publikace jako první autor nebo spoluautor a u studentů, kteří jsou pouze spoluautory impaktované publikace, nutnost ještě minimálně jedné publikace jako první autor (zde není rozhodující, zda je tato publikace v českém nebo zahraničím periodiku). Oborové rady mohou stanovit kritéria přísněji. Toto kritérium doporučujeme zavést pro všechny studenty, kteří zahájí své studium v podzimním semestru 2011.
Teaching methods (in Czech)
konzultace o připravované publikaci se školitelem
Assessment methods (in Czech)
Zápočet dle bodové hodnoty(=kredit.systém na LF MU) resp.validity publikací
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: 1 bod publikační činnosti v oboru (dle tabulky)=3 kredity.
Information on course enrolment limitations: Zadává v is.muni školitel nebo přednosta školícího pracoviště
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2019/DSPAz01