DSZS01 Study Attachment Abroad

Faculty of Medicine
spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 25 credit(s) (from 10 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Daniel Joel Shaw, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Supplier department: Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 226 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Rozvoj specializovaných znalostí, dovedností na specializovaném zahraničním pracovišti zaměřených k tématu disertace, výzkumná spolupráce, možnost metodol.srovnávání, schopnost prezentace na mezinárodním fóru, budování mzn. kontaků, spec.vzdělávací akce
Teaching methods (in Czech)
dle možností navštíveného zahraničního pracoviště
Assessment methods (in Czech)
prezentace efektu a výstupů stáže - zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: Je-li zahraniční stáž součástí přípravy studenta k úspěšnému obhájení disertace může školitel dle délky a dosažených cílů stáže udělit 10-25 kreditů (možno zapsat 2x za studium).
Information on course enrolment limitations: Hodnocení v kreditech na návrh školitele zadává do databáze is.muni přednosta školícího pracoviště
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2019/DSZS01