FPFY01 Physics - Foundation programme

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/7/0. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Bc. Helena Melicharová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Helena Melicharová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
nedefinovány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
To get acquainted with basic chapters of high school physics to be prepared for entrance exam of Medical Faculty Masaryk University.
Výstupy z učení
Ability to pass successfully the entrance tests of Medical Faculty Masaryk University Brno
Osnova
  • Introduction, why and how to work with mathematical expressions in physics. Operations with algebraic expressions. Operations with algebraic expressions, processing/solving of equations. Mathematical functions (logarithms, exponents). Mathematical functions (goniometric etc.). Fundamentals of vector calculus as used in physics. System of units SI (quantities, units, vectors and scalars etc.). Kinematics of a particle. Kinematics of a particle (circular motion). Dynamics of solid bodies. Dynamics of solid bodies (circular motion). Dynamics of solid bodies (gravitational field). Properties of solid bodies, Elasticity. Periodic (harmonic) motion. Sound and ultrasound, hearing. Hydrostatics and hydrodynamice. Surface phenomena. Kinetic theory and the ideal gas. Thermodynamics I (concepts). Thermodynamics II (processes). Thermodynamic laws and thermodynamic variables. Phase transitions (gas-liquid-solid.) Electric charge a Coulomb law. Electrostatic field. Electric current (Ohm law and Kirchhoff laws, resistors, condensers, electric power…). Semiconductors and their use. Electrolytes and electrolysis. Magnetic field and its origin. Electromagnetism (induction etc.). Alternating current. Electromagnetic spectrum. Fundamentals of geometric optics. Human vision and optical instruments. Wave properties of light and photometry. Elements of the special and general theory of relativity. Electron shell of atom and elements of quantum mechanics. Laser and x-rays. Atom nucleus and radioactivity. Ionising radiation, properties, interactions, measurement and its importance for medicine. knowledge test and evaluation.
Literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 80 s. ISBN 978-80-210-7926-7. info
  • ZITZEWITZ, Paul W., David G. HAASE a Kathleen HARPER. Physics : principles & problems. Bothell, WA: McGraw-Hill Education, 2013. xxxiii, 2-. ISBN 9780076592524. info
Výukové metody
lectures and practical exercises
Metody hodnocení
final test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/FPFY01