FPFY01 Physics - Foundation programme

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/7/0. Doporučované ukončení: -. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Bc. Helena Melicharová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Helena Melicharová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.