EN

LF:MBKM071p Klinická mikrobiologie II - př - Informace o předmětu

MBKM071p Klinická mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (přednášející)
MUDr. Markéta Hanslianová (přednášející)
MUDr. Alena Ševčíková (přednášející)
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (pomocník)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 18. 9. 9:00–11:30 A5-107, Út 25. 9. 9:00–11:30 A5-107, Út 2. 10. 9:00–11:30 A5-107, Út 9. 10. 9:00–11:30 A5-107, Út 16. 10. 9:00–11:30 A5-107, Út 23. 10. 9:00–11:30 A5-107, Út 30. 10. 9:00–11:30 A5-107, Út 6. 11. 9:00–11:30 A5-107, Út 13. 11. 9:00–11:30 A5-107, Út 20. 11. 9:00–11:30 A5-107, Út 27. 11. 9:00–11:30 A5-107, Út 4. 12. 9:00–11:30 A5-107
Předpoklady
Úroveň znalostí mikrobiologie v rozsahu bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka předmětu Lékařská mikrobiologie staví na základech, které získali studenti absolvováním bakalářského studia.
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout rozšířené informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogenezi, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků vzhledem ke klinickému stavu pacienta včetně možností antibiotické terapie. V praktické části přípravy je cílem získat praktické zkušenosti a dovednosti v analýze biochemických vlastností, v analýze antigenní, proteomické a molekulárně biologické.
Po absolvování předmětu bude student orientován v detailní diagnostice jednotlivých etiologických agens infekčních chorob: bakterií, virů, parazitů a kvasinek a plísní. Bude moci provádět diagnostika jednotlivých etiologických agens na základě detailních znalostí biochemie, antigenní struktury, složení bílkovin a molekulárně biologických vlastností mikroorganismů. Bude seznámen se základními i specializovanými mikrobiologickými postupy, včetně znalosti práce na přístrojích, dostupných v současné laboratorní mikrobiologické praxi. Bude schopen interpretovat výsledek laboratorního vyšetření. Bude cvičen ve schopnostech kombinačních, chápání širších souvislostí infekčních onemocnění. Bude se schopen orientovat v problematice nozokomiálních nákaz. Bude znát zásady racionální antibiotické terapie a antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni. Bude seznámen se zásady managementu kvality v lékařské mikrobiologii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student orientován v detailní diagnostice jednotlivých etiologických agens infekčních chorob. Bude moci provádět diagnostika jednotlivých etiologických agens na základě detailních znalostí biochemie, antigenní struktury, složení bílkovin a molekulárně biologických vlastností mikroorganismů. Bude seznámen se základními i specializovanými mikrobiologickými postupy, včetně znalosti práce na přístrojích, dostupných v současné laboratorní mikrobiologické praxi. Bude schopen interpretovat výsledek laboratorního vyšetření. Bude se schopen orientovat v problematice nozokomiálních nákaz. Bude znát zásady racionální antibiotické terapie a antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni.
Osnova
 • Teoretická část obecná:
 • Úvod do klinické mikrobiologie, historie mikrobiologie
 • Metody mikroskopie, barvící postupy v mikrobiologii
 • Kultivační metody, příprava kultivačních půd
 • Biochemické metody druhové identifikace bakterií
 • Imunologické metody identifikace mikroorganizmů
 • Proteomické metody identifikace bakterií
 • Molekulárně biologické metody identifikace mikroogranizmů
 • Imunologie (specifika antimikrobiální imunity)
 • Epidemiologie jednotlivých infekcí (šíření infekčního agens, cesty přenosu, epidemické šetření a protiepidemická opatření)
 • Nozokomiální infekce, jejich prevence a profylaxe
 • Zásady antibiotické terapie, antibiotická politika
 • Výpočetní technika v mikrobiologické laboratoří
 • Teoretická část speciální:
 • Druhová identifikace jednotlivých mikroorganizmů nebo jejich skupin za použití specifických metod biochemických, imunologických, proteomických a molekulárně biologických:
 • Enterobakterie (salmonely, shigely, escherichie a další), vibria a kampylobaktery
 • Gramnegativní nefermentující tyčinky a kokobacily (pseudomonády, burkholderie, acinetobaktery, legionely.)
 • Kultivačně náročné gramnegativní tyčinky (hemofily, bordetely, francisely, brucely aj.)
 • Gramnegativní koky (neisserie, moraxelly, branhamelly aj.)
 • Grampozitivní koky (stafylokoky, streptokoky, enterokoky aj.)
 • Grampozitivní tyčinky aerobní (bacily, listerie, korynebakteria, nokardie)
 • Anaerobní mikroby (klostridia, aktinomycety, peptostreptokoky, bakteroidy aj.)
 • Mykobakteria
 • Spirochety
 • Mykoplasmata
 • Rickettsie, ehrlichie, chlamydie aj.
 • Kvasinky (kandidy, kryptokoky, pneumocysty) a plísně (aspergily, dermatofyta)
 • RNA-viry (pikornaviry, rotaviry, orthomyxoviry, paramyxoviry, rhabdoviry, retroviry, togaviry)
 • DNA-viry (papilomaviry, adenoviry, hepadnaviry. herpesviry, poxviry) a priony
 • Patogenní prvoci (trichomonády, lamblie, toxoplasmy, plasmodia, leishmanie, trypanosomy), mnohobuněční endoparaziti (motolice, tasemnice, hlístice) a ektoparaziti (vši, blechy, zákožky aj.)
 • Klinické mikrobiologie (běžná mikroflóra jednotlivých orgánových soustav, nejběžnější patogeny v jednotlivých lokalizacích), souvislostí mezi mikrobiologickým nálezem a klinickým stavem pacienta.
 • Teoretická část metodická:
 • Principy mikroskopických technik
 • Principy barvicích technik
 • Kultivační techniky: použití jednotlivých kultivačních půd, využití různého složení atmosféry pro kultivaci, využití různých růstových teplot
 • Metody biochemické identifikace bakterií
 • Metody imunologické identifikace mikroorganizmů
 • Metody proteomické identifikace bakterií
 • Metody molekulárně biologické identifikace mikroorganizmů
 • Průkaz metabolitů mikroorganizmů
 • Provedení testů ciltivosti na antibiotika: diskové difúzní testy, metody stanovení minimální inhibiční koncentrace
 • Stanovení produkce betalaktamáz
 • Stanovení hladiny antibiotik v tělních tekutinách
 • Nepřímý průkaz mikrobů (serologické postupy obecně, jednotlivé serologické reakce a interpretace serologických nálezů)
Literatura
 • Klinická mikrobiologie v laboratorní praxi : bakalářský obor Zdravotní laborant. Edited by Jana Juránková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 73 s. ISBN 9788021056572. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. přepracované vydání. Brno: NEPTUN, 2005. 351 s. ISBN 80-86850-00-5. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
Výukové metody
přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/MBKM071p