CS

LF:MBTS081p Transfusion services - lecture - Course Information

MBTS081p Transfusion services - lectures

Faculty of Medicine
spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Hana Lejdarová (lecturer)
RNDr. Libuše Janků (seminar tutor)
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D. (assistant)
Michaela Gregorovičová (assistant)
Supervisor
MUDr. Hana Lejdarová
Department of Laboratory Methods - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Michaela Gregorovičová
Supplier department: Department of Laboratory Methods - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 20. 2. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 27. 2. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 6. 3. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 13. 3. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 20. 3. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 27. 3. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 3. 4. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 10. 4. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231, Wed 17. 4. 8:00–8:50 1.231, 9:00–9:50 1.231, 10:00–10:50 1.231
Prerequisites
bachelor's studies focused on laboratory medicine or natural sciences
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The subject will provide the theoretical and practical knowledge of the complex character of the field of transfusion medicine
Theoretical overview of issues related to the field of transfusion medicine, which are closely related to transplantation of tissues, cells and solid organs, care of pregnancy, hemotherapy, hematopoiesis, industrial blood plasma processing, production of blood derivatives and advanced therapy drugs, administration of donors registers
Learning outcomes
Upon completion of the course the student will be able to: - orientate in the legislation for transfusion services, - respect the conditions of good manufacturing practice in transfusion services. - to know the principles of haemovigilance and hemotherapy, - to assess the correctness of the indication and interpretation of immuno-haematological results of the examination, - to recognize the cases where the laboratory examination needs to be extended, - to orientate in the used analytical methods.
Syllabus
 • Theoretical part methodical
 • Laboratory diagnostics (principles of correct laboratory work, systems of internal and external quality control, preanalytical, analytical and postanalytical phase of laboratory diagnostics, group systems of erythrocytes, antibodies, basics of blood group heredity, AB0 group system, development, history of blood group discoveries, current knowledge and possibilities Detection, significance, group system Lewis and secretory status, Rh group system, other group systems of erythrocytes, Antierythrocyte antibodies, distribution, methods of detection, determination of specificity, clinical significance, antigens of leukocytes and thrombocytes, antibody formation and their importance for the clinic, HLA system, importance of HLA antigens and HLA antibodies for the clinic, methods of laboratory diagnostics in HLA, HLA system in relation to transplantology)
 • Good manufacturing practice in transfusion facilities (blood transfusion products, blood derivatives, indications for clinical use, plasma for fractionation, production of transfusion products, work with blood donor registers, assessment of blood donor eligibility, regular blood sampling, apheresis, obligatory laboratory determination, labeling of transfusion products, storage of transfusion products, dispensing and transport of blood transfusion products, quality control, autologous transfusion products)
 • Legislation for Transfusion Services (Transfusion Services Organization in the Czech Republic, State Authorities Supervision System, Processing Centers, Sampling Centers, CR Crisis Blood Policy, Hemovigilance Systems, Medical Laboratory Accreditation, Quality Management Systems)
 • Information systems (laboratory, production, communication, on-line and off-line communications, health reporting, DRG systems)
 • Fundamentals of health and safety at work with biological material, ethics of a health worker
 • Theoretical part clinical
 • Safe hemotherapy
 • Haemolytic disorder of the newborn
 • Autoimmune haemolytic anemia
 • Post-transfusion reactions
 • Principles and use of special tests in immunohematology
 • Bone marrow transplantation
 • Transmission of blood transmissible diseases
Literature
 • Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek, Sbírka zákonů Česká republika 2008, částka 45: 1803–1838 v platném znění
 • Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 15th ed. Strasburg: Council of Europe, 2010, 271 s.
 • Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, Sbírka zákonů ČR 2007, částka 115 v platném znění
 • Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech, vydaná dne 30.5.2008 ve Věstníku MZ ČR, čás
 • PENKA, Miroslav and Eva SLAVÍČKOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství. 1, vyd. Praha: Grada, 2012. 192 s. ISBN 9788024734606. info
 • PENKA, Miroslav, Eva TESAŘOVÁ, Jan BLATNÝ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Zbyněk ČECH, Magdalena JELÍNKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Miroslava MATÝŠKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Markéta SLÁNSKÁ, Petr SMEJKAL, Irena TRNAVSKÁ, Ondřej ZAPLETAL and Jiřina ZAVŘELOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I (Haematology and Transfusion Medicine I). 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 488 pp. ISBN 978-80-247-3459-0. info
Teaching methods
lectures with the use of audiovisual aids (ppt presentations), excursion to manufactoring workplace in the transfusion services, discussion with students
Assessment methods
oral exammination
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 30.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2019/MBTS081p