MFAB071 Aplikovaná biomechanika

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 11:00–11:50 KOM 235A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná základní teoretické a metodologické poznatky o aplikaci biomechanických zákonitostí na lidský organizmus. Je zaměřen na biomechaniku práce, biomechaniku lékařskou, ortopedickou a sportovní. Cílem je integrace poznatků z fyziky, matematiky, fyziologie, anatomie a morfologie atd. do oblasti fyzioterapie a léčebné rehabilitace. Blíže se věnuje statice, kinematice a dynamice tělesa a soustavy těles a mechanickým vlastnostem tkání a pohybového systému jako celku. Absloventi předmětu budou schopni aplikovat biomechanické principy v různých oblastech lidské motoriky, budou schopni analyzovat pohyb, doporučit vhodnou pohybovou techniku, zhodnotit její efekt a bezpečnost, zhodnotit pomůcky pro aktivity běžného života a pohybové a sportovní aktivity.
Osnova
 • Úvod, historie a základní definice, termíny a veličiny v biomechanice. Kinetika a kinematika translačního a rotačního pohybu. Dynamika pohybu tělesa a soustavy těles. Fyzikální vlastnosti biologických struktur vaziva, svalu, kosti, chrupavky. Diferenciace mezi tahovým, tlakovým, ohybovým, torzním a cyklickým zatížením tkáně. Biomechanické principy lidského pohybu a pohybových sil v rámci struktury lidského těla. Biomechanika dolních končetin a trupu. Aplikace biomechanických principů na aktivity běžného života, aktivity pracovní a sportovní. Biomechanika adaptace, maladaptace a traumatizace pohybového systému. Metody experimentální biomechaniky a techniky biomechanické analýzy postury a pohybu.
Literatura
 • Kapandji, I.A. The physiology of the joints. Volume three. Paris, Elsevier, 2005. 2. vyd. 251 s. ISBN 0 443 01209 1.
 • Kovařík, V., Langer, F. Biomechanika tělesných cvičení I. Brno, PdF MU, 1994. 2. vyd. 79 s. ISBN 80-210-0838-5
 • Janura, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 1. vyd. 84 s. ISBN 80-244-0644-6.
 • Kučera, M., Dylevský, D. (eds.) Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing, 1997. 252 s. ISBN 80-7169-258-1.
 • Kazemi, A. Modificación de la Biomecánica a través de los Vendajes Funcionales. Guadalajara, 1997, 1. vyd. ISBN 84-6056037-6.
 • Křen, J., Rosenberg, J., Janíček, P. Biomechanika. Plzeň: Západočeská Univerzita, 2001. 2. vyd. 380 s. ISBN 80-7082-792-0.
 • Janura, M., Janurová, E. 700 + 1 otázka z biomechaniky. Olomouc: FTK UP Olomouc, 2002. 101 s.
 • Valenta, J. Biomechanika člověka: svalově kosterní systém. Díl 1, (2). Praha: ČVUT, 1996 (1997). 1. vyd. 177 (175) s. ISBN 80-01-01452-5 (80-01-01565-3).
 • Koniar, M., Leško, M. Biomechanika. Bratislava, SPN, 1990. 1. vyd. 310 s. ISBN 80-08-00331-6
 • Kapandji, I.A. The physiology of the joints. Volume two. Paris, Elsevier, 2005. 2. vyd. 251 s. ISBN 0 443 03618 7.
 • Nordin, M., Frankel, V, H. Basic Biomechanics of Musculoskeletal System. 3. vyd.
 • Hamill, J., Knutzen, K., M. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams and Wilkins, 2003, 2. vyd. ISBN 0-7817-3405-3.
 • Oatis, K. Kinesiology. Lippincott Williams and Wilkins, 2004, 1. vyd. ISBN 0-7817-1982-8.
 • Whittle, M., W. Gait analysis. Elsevier, 2007, 4. vyd. 232 s. ISBN 0-7506-88836-1.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test z teorie
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MFAB071