MFAK0321 Aplikovaná kineziologie I

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–12:50 KOM 235A
Předpoklady
MFAM0822 Antropomotorika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zvládá rozšířené specifické znalostí v oblastech obecné, speciální a vývojové kineziologie. Důraz je kladen na rozbor patokineziologie a aplikaci kineziologických souvislostí v diagnostice a terapii hybných poruch. Výuka si klade za cíl zvýšit orientaci studentů ve výběru specifických metod fyzioterapie a léčebné rehabilitace zejména na základě komplexního kineziologického přístupu českých, ale i zahraničních rehabilitačních škol.
Osnova
 • Kineziologický obsah fylogeneze horních končetin a horního trupu: evoluční mechanismy ve vývoji funkcí horních končetin, obratnosti a manipulace
 • Fylogenetické souvislosti v terapii hybných poruch: nové pohledy na aplikaci fylogeneze v rehabilitační terapii a sportu
 • Specializace a diferenciace funkcí končetin
 • Stabilita segmentu: segmentová stabilita, koaktivace, stabilizační strategie, subkortikální stabilizační okruhy, kineziologické přístupy k ovlivnění segmentové stability
 • Kineziologické aspekty posturální stability: vývoj posturální stability, stabilizačních strategií, kineziologické přístupy k ovlivnění posturální stability na reflexní a vědomé úrovni
 • Vývojová kineziologie I: obsah, směry a trendy v rehabilitaci opírající se o vývojovou kinezioogii
 • Stádia a principy posturální ontogeneze
Literatura
 • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 8072548379. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
 • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. Vyd. 2. London: Churchill Livingstone, 1974. 251 s. ISBN 0443012091. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MFAK0321