MFAK0322 Aplikovaná kineziologie II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0. 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–12:50 KOM 235A
Předpoklady
MFAK0321 Aplikovaná kineziologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v aplikované kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, přednášky z kinezioterapie v klinických oborech zahrnují celé široké spektrum patologií. Cílem výuky je doplnění a rozšíření specifických znalostí v oblastech obecné, speciální a vývojové kineziologie. Důraz je kladen na rozbor patokineziologie a aplikaci kineziologických souvislostí v diagnostice a terapii hybných poruch. Výuka si klade za cíl zvýšit orientaci studentů ve výběru specifických metod fyzioterapie a léčebné rehabilitace zejména na základě komplexního kineziologického přístupu českých, ale i zahraničních rehabilitačních škol.
Osnova
 • Funkční dynamická centrace: kineziologický obsah pojmu, terapeutické využití, dynamická poziční stabilizace lopatky
 • Vývojová kineziologie II: reflexní stimulační metody - Kolář, Čápová
 • Hluboký stabilizační systém: principy, metody diagnostiky a terapie
 • Kineziologické aspekty motorického učení v pohybové analýze a reedukaci I: vliv motorického učení, feedback, feedforward na patokineziologii hybných poruch
 • Kineziologické aspekty motorického učení v pohybové analýze a reedukaci II: motorické učení ve výběru rehabilitačních a sportovních metodik
 • Kineziologický obsah fylogeneze dolních končetin a vertikalizace: evoluční mechanismy ve vývoji funkcí dolních končetin, vertikalizace a bipedalismu
 • Odlišné aspekty řetězení: distribuce svalové funkce vs. řetězení funkčních poruch
 • Bolest: faktory chronicity, bolest a postura
Literatura
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 9788024716497. info
 • VÉLE, František. Kineziologie : přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 8072548379. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MFAK0322