MFAN0321 Aplikovaná neurofyziologie I

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 13:00–13:50 KOM 235A
Předpoklady
MFAM0822 Antropomotorika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student umí aplikovat doplněné a rozšířené specifické znalosti v oblastech řízení lidské motoriky, motorické ontogeneze, motorického učení a neuroplasticity CNS. Výuka si dále klade za cíl zvýšit orientaci studentů ve výběru specifických metod fyzioterapie, léčebné rehabilitace a neurorehabilitace v diagnostice a terapii hybných poruch.
Osnova
 • Multimodální sensorické postupy v neurorehabilitační terapii: feedback, feedforward mechanismy, Neglect,
 • Pusher symptomatika
 • Botulinotoxin: moderní trendy v terapii spasticity, spastické paradoxy, neurofyziologický podklad spastické dystonie a spastických fenoménů
 • Neurofyziologické aspekty somatozenzorické integrace v pohybové analýze a neurorehabilitaci
 • Prevence a terapie Learned non-use fenoménu: reflexní a kognitivní složky terapie „naučeného nepoužívání“
 • Constraint-induced Movement Therapy: metoda vynuceného používání, kompetice kortikálních reprezentací
 • Neurofyziologické aspekty posturální stability: segmentová stabilita, koaktivace, stabilizační strategie, subkortikální stabilizační okruhy
 • Neurofyziologické aspekty reflexního řízení motoriky: principy posturální ontogeneze
 • Neurofyziologické aspekty reflexního řízení motoriky II: principy posturální ontogeneze, reflexní lokomoce
Literatura
 • VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha : Grada, 1993. 367 s.
 • LANGMEIER, Miloš, Dana KREJČÍŘOVÁ a Josef LANGMEIER. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 2. vyd. Praha: H & H, 2002. 132 s. ISBN 8073190168. info
 • Základy neurofyziologie. Edited by Josef Petřek. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého - Lékařská fakulta, 1995. 191 s. ISBN 80-7067-448-2. info
 • STRNAD, P. Doplňkové kapitoly z obecné neurologie a klinické neurofyziologie. Brno: Sprint-print, 1992. 75 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MFAN0321