MFKI0741c Kinezioterapie ve vnitřním lékařství I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Kateřina Buchtová (cvičící)
Mgr. Alena Havelková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dagmar Janů (cvičící)
Mgr. Leona Mífková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jana Packová, DiS. (cvičící)
Monika Šumberová (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:00–10:40 Katedra fyzioterapie a RHB
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů a jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Stáže zaměřené na kinezioterapii v kardiologii, v pneumologii, v gastroenterologii, v nefrologii, v endokrinologii, u metabolických onemocnění, v revmatologii, kinezioterapie a u civilizačních chorob probíhají na vysoce specializovaných odděleních vnitřního lékařství.
Osnova
 • Preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství.
 • Limity bezpečné zátěže ve vnitřním lékařství.
 • Ischemická choroba srdeční.
 • Infarkt myokardu.
 • Neurocirkulační astenie.
 • Periferní oběhové poruchy.
 • Onemocnění trávicího traktu.
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita.
 • Hemofilie.
 • Respirační fyzioterapie.
 • Stereotyp dýchání.
 • Zánětlivé plicní onemocnění.
 • Obstrukční plicní onemocnění.
 • Problematika LTV u kardiaků.
 • Onemocnění periferních arterií.
 • Onemocnění žil.
 • LTV u interních onemocnění.
 • Nemocniční fáze rehabilitačního programu u infarktu myokardu a dlouhodobý rehabilitační plán.
 • Přehled fyzioterapeutických postupů z pohledu jejich využití ve vnitřním lékařství.
 • Kinezioterapie po flebotrombózách.
 • Kinezioterapie u revmatické artritidy.
 • Hydrokinezioterapie a její indikace a kontraindikace ve vnitřním lékařství.
 • Problematika protézování u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému.
Literatura
 • CRAWFORD, M.H., DiMARCO, J.P., PAULUS J.W. et al. Cardiology. London : Mosby, 2004. 1702 s. ISBN 03230291140.
 • ČELKO, J. – ZÁLEŠÁKOVÁ, J. – GÚTH, A. Hydrokinezioterapia. Bratislava : Gúth, 1997. 160 s. ISBN 80-967383-6-4.
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
 • ŠTEJFA, Miloš, Jiří TOMAN, Lenka ŠPINAROVÁ, Miroslav SOUČEK, T. KÁRA a Břetislav ZATLOUKAL. Rehabilitace nemocných s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa. Praha, 1998, roč. 40, č. 7, s. 278-282. ISSN 0010-8650. info
 • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 557 s. ISBN 80-7169-110-0. info
Výukové metody
klinická praxe, cvičení
Metody hodnocení
úspěšné splnění náplně klinické praxe, doložení deníků praxe, vypracování seminární práce, ústní kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.