MFKI0743c Kinezioterapie v ortopedii I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Veronika Mrkvicová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Rozmanová (cvičící)
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u ortopedických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • LTV u vadného držení těla
 • LTV u syndromu bolestivého ramene, fyzikální terapie
 • LTV postupy po náhradách kyčelního kloubu endoprotézou
 • Rehabilitace u konzervativně léčené artrózy kolena
 • LTV po operaci zkřížených vazů kolena
 • LTV u skolióz léčených korzetem
 • LTV u bolesti v zádech
 • Kinezioterapie u morbus Scheuermann
 • Kinezioterapie po operaci vysokého stavu lopatky (choroba Sprengelova)
 • Kinezioterapie u choroby Perthesovy
 • LTV v kostněkloubní onkologii
 • LTV u osteoporózy
 • LTV při zánětlivých chorobách pohybového ústrojí
 • Vadné držení těla a skupinová terapie
 • Degenerativní kloubní onemocnění a možnosti kinezioterapie
 • Principy školy zad u lumbalgií a dorsalgií
 • LTV u endoprotézy ramenního kloubu
 • LTV a fyzikální terapie u entezopatií
Literatura
 • KAPANDJI, I.A. The Physiology of the Joints. Vol.2. New York: Churchill Livingstone, 1987, 242 s. ISBN 0-443-03618-7.
 • MÜLLER, I. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.
 • VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha : Grada, 1997. 272 s. ISBN 80-7169-256-5.
 • CHALOUPKA, R. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 186 s. ISBN 80-7013-341-4.
 • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. Vyd. 2. London: Churchill Livingstone, 1974. 251 s. ISBN 0443012091. info
Výukové metody
klinická praxe, cvičení
Metody hodnocení
úspěšné splnění náplně klinické praxe, doložení deníků praxe, vypracování seminární práce, ústní kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.