MFKI0744c Kinezioterapie v neurologii I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Eva Cejpková (cvičící)
Mgr. Eva Pospíšilová (cvičící)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Út 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, St 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB, Čt 8:00–11:50 Katedra fyzioterapie a RHB
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u neurologických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Náhlé cévní mozkové příhody
 • Arterioskleróza mozku
 • Úrazové onemocnění mozku
 • Degenerativní onemocnění mozku (Parkinsonova nemoc, Friedreichova choroba).
 • Demyelinizační onemocnění mozku, mozečku a míchy.
 • Zánětlivé onemocnění mozku (epidemický, klíšťový, hnisavý).
 • Vzteklina, tetanus.
 • Dětská mozková obrna.
 • Nádory mozkové.
 • Úrazové poškození páteře.
 • Poliomyelitis anterior acuta.
 • Degenerativní onemocnění míšní (progresivní bulbární paralýza, amyotrofická laterální skleróza).
 • Nervosvalová onemocnění.
 • Pseuradikulární syndrom.
 • Centrální vestibulární syndrom.
 • Periferní vestibulární syndrom.
 • Kořenové syndromy v oblasti dolních končetin.
 • Bolesti v kříži (diferenciálně - diagnostická úvaha).
Literatura
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.
 • TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha : Grada, 1996. 180 s. ISBN 80-7169-257-3.
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
 • PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024711355. info
 • MASUHR, Karl F. a Marianne NEUMANN. Neurologie. 5., vollständig überarbeit. Stuttgart: Thieme, 2005. xiv, 596. ISBN 3131359455. info
 • AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 975 s. ISBN 8072545566. info
 • BRÁZDIL, Milan. Kognitivní a behaviorální neurologie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 199. ISSN 1213-1814. info
 • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 399 s. ISBN 8024608944. info
 • WABERŽINEK, Gerhard a Dagmar KRAJÍČKOVÁ. Základy obecné neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 243 s. ISBN 8024608030. info
 • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. Dotisk 4. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 399 s. ISBN 8024600803. info
 • JANDA, Vladimír a Jaroslav KRAUS. Neurologie pro rehabilitační pracovníky : [učební text pro střední zdravotnické školy, obor rehabilitačních pracovníků]. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1975. 197 s. : f. info
Výukové metody
klinická praxe, cvičení
Metody hodnocení
úspěšné splnění náplně klinické praxe, doložení deníků praxe, vypracování seminární práce, ústní kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.