MFKI0841c Kinezioterapie ve vnitřním lékařství II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Kateřina Buchtová (cvičící)
Mgr. Simona Šrubařová, PhD. (cvičící)
Patricie Vojkovská, DiS. (cvičící)
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 7:30–11:20 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u interních diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků. Stáže zaměřené na kinezioterapii v kardiologii, v pneumologii, v gastroenterologii, v nefrologii, v endokrinologii, u metabolických onemocnění, v revmatologii, kinezioterapie a u civilizačních chorob probíhají na vysoce specializovaných odděleních vnitřního lékařství ve FN u sv. Anny v Brně.
Osnova
 • Léčebná rehabilitace ve vnitřním lékařství
 • Preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství.
 • Limity bezpečné zátěže ve vnitřním lékařství.
 • Ischemická choroba srdeční.
 • Infarkt myokardu.
 • Neurocirkulační astenie.
 • Periferní oběhové poruchy.
 • Onemocnění trávicího traktu.
 • Diabetes mellitus.
 • Obezita.
 • Hemofilie.
 • Respirační fyzioterapie.
 • Stereotyp dýchání.
 • Zánětlivé plicní onemocnění.
 • Obstrukční plicní onemocnění.
 • Problematika LTV u kardiaků.
 • Onemocnění periferních arterií.
 • Onemocnění žil.
 • LTV u interních onemocnění.
 • Nemocniční fáze rehabilitačního programu u infarktu myokardu a dlouhodobý rehabilitační plán.
 • Přehled fyzioterapeutických postupů z pohledu jejich využití ve vnitřním lékařství.
 • Kinezioterapie po flebotrombózách.
 • Kinezioterapie u revmatické artritidy.
 • Hydrokinezioterapie a její indikace a kontraindikace ve vnitřním lékařství.
 • Problematika protézování u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému.
Literatura
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Praha : HaH, 1997. 392 s. ISBN 80-85787-69-5.
 • HOFTA, T. Autoterapeutický systém (mobilizační, relaxační a protahovací techniky). Třeboň : vydáno vlastním nákladem, 1996. 79 s.
 • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 424 stran. ISBN 9788024723198. info
 • DÍTĚ, Petr a ET AL. Vnitřní lékařství. Druhé vydání. Praha: GALÉN, Na Bělidle 34, 2007. 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 2., dopl. vyd. Praha: Galén, 2001. xxiv, 949. ISBN 8024602733. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.