MFKR041 Comprehensive rehabilitation

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Tarasová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Leona Dunklerová
Supplier department: Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Fri 14:00–14:50 KOM 235A
Prerequisites (in Czech)
MFAM0822 Antropomotorics II && MFAK0321 Applied Kinesiology I && MFAN0321 Applied neurophysiology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course gives comprehensive information about possibilities how to provide all kinds of rehabilitative care in the Czech Republic and possibilities of the organization of physiotherapy in the Czech Republic. Students are acquainted with the creation of integrated individual treatment program with the aim of maximum comprehensive rehabilitation of patient. The patients should be returned to their previous activities.
Syllabus
 • Comprehensive rehabilitation and its components
 • Clinical rehabilitation: medical treatment and physiotherapy techniques
 • Educational part of comprehensive rehabilitation: general education, training, vocational training, educational counseling, basics of special education
 • Working part of comprehensive rehabilitation: education for employment, the development of knowledge, skills, development of skills in the process of employment
 • Social part of comprehensive rehabilitation: development of the capacity of social adaptation, the consolidation of self-sufficiency, social ensurennce, housing, transport, the main content of life Psychological part of comprehensive rehabilitation: the formation of the correct identity, cope with disabilities, the development of motivation, suffocation hygiene
 • Technical part of comprehensive rehabilitation: orthopedic aid, orthoptic aid, acoustic devices, removal of external barriers
 • Legal part of comprehensive rehabilitation: laws and directives to ensure the rights of disabled citizens
 • Economic part of comprehensive rehabilitation: the organization of activities, labor productivity
Literature
 • HUTAŘ J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006, 168s. ISBN: 80-903640-2-0.
 • HADRABA, I. Ortopedická protetika. II. Část. Praha : Karolinum, 2006, s 106. ISBN 80-246-1296-8.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006.
 • HUTAŘ J.: Pomůcky pro zdravotně postižené. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005, 40s. ISBN: 80-903640-1-2.
 • HALADOVÁ, E. – Nechvátalová, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X.
 • HUTAŘ J., KRÁSA V.: Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006, 30s.
 • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 8024607085. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
theoretical exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 15.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/MFKR041