MFPD0821 Pediatrie a rehabilitace I

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Darmovzalová
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 N01008
Předpoklady
MFVL0721 Vnitřní lékařství I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná základy z pediatrie s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student se seznámí s organizací pediatrické péče. Student se podrobně seznámí s péčí o novorozence a intenzivní péčí o rizikového novorozence. Student zná standardní diagnostické procedury a testy u jednotlivých klinických stavů dítěte a dokáže je aplikovat do praxe. Student bude schopen rozpoznat základní patologie pohybového aparátu v dětském věku. Student zná nejčastěji se vyskytující vývojové anomálie a onemocnění,která vyžadují fyzioterapeutickou péči.Student získá základní poznatky z problematiky poruchy výživy. Student zná specifika komunikace s dětmi.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Osnova
 • Úvod do pediatrie - historie a význam.
 • Organizace péče o dítě. Prevence v pediatrii.
 • Genetika, vrozené vývojové vady. .
 • Rozdělení dětského věku, růst a vývoj dítěte. .
 • Fyziologie a patologie novorozence. .
 • Poruchy psychomotorického vývoje v časném dětství.
 • Výživa kojenců - přirozená a umělá.Základy gastroenterologie
 • Základy dietologie.Metabolická onemocnění.
 • Kardiologie
 • Hematologie
 • Onemocnění pohybového aparátu u dětí.
Literatura
  doporučená literatura
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 248 s. ISBN 9788072624386. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  neurčeno
 • Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9
 • Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran, ISBN 80-8063-203-0.
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.