MFPD0922 Pediatrie II

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Dan Wechsler (přednášející)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Milena Burianová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 6. 1. Po 14:50–16:30 N02230
Předpoklady
MFPD0821 Pediatrie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná a rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti péče o nemocné dítě. Student je schopný ošetřovat dětské pacienty s vědomím zvláštností jednotlivých věkových období, chápe vliv chronického onemocnění na vývoj dítěte. Student zná specializovaná vyšetření dětského věku, nejčastěji se vyskytující vývojové anomálie a onemocnění, která vyžadují fyzioterapeutickou péči. Student bude znát klinické projevy urgentních stavů v pediatrii. Student zná specifika komunikace s dětmi
Osnova
 • Onemocnění pohybového aparátu u dětí.Onemocnění oběhové soustavy. Onemocní krve a krvetvorných orgánů. Onemocnění ledvin a urogenitálního aparátu. Nádorová onemocnění v dětském věku Onemocnění trávicí soustavy. Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Neurologická onemocnění . Akutní stavy v pediatrii. Infekční onemocnění, nemoci kůže, oční poruchy. Úrazy u dětí.
Literatura
 • Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran, ISBN 80-8063-203-0.
 • Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. 444 s. ISBN 8072624067. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. xiv, 248. ISBN 8072622072. info
 • HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 767. ISBN 8072621785. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
 • KOHOUTOVÁ, Eva. Kritické stavy u dětí a ošetřovatelská péče. Vydání první. Brno: IDVPZ, 1998. 302 stran. ISBN 8070132574. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Datum: Téma přednášky: 19.9. Nejčastější infekční onemocnění dětského věku 26.9. Onemocnění CNS 3.10. Obezitologie, metabolismus lipidů 10.10. Očkování, očkovací kalendář 17.10. Nefrologie 24.10. Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu 31.10. Akutní stavy v pediatrii 7. 11. Revmatologie 14.11. Sociální pediatrie 21.11. Onemocnění respiračního traktu 1. část 28.11. Onemocnění respiračního traktu 2. část, 5.12. Test, zápočet 12.12. konzultace 19.12.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.