MFPD0922 Pediatrie a rehabilitace II

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. 15:00–16:50 N02230, Po 30. 9. 15:00–16:50 N02230, Po 7. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 14. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 21. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 4. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 11. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 18. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 25. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 2. 12. 15:00–16:50 N02230, Po 9. 12. 15:00–16:50 N02230, Po 16. 12. 15:00–16:50 N02230
Předpoklady
MFPD0821 Pediatrie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student zná a rozšiřuje medicínské poznatky z oblasti péče o nemocné dítě. Student je schopný ošetřovat dětské pacienty s vědomím zvláštností jednotlivých věkových období, chápe vliv chronického onemocnění na vývoj dítěte. Student bude znát klinické projevy urgentních stavů v pediatrii. Student zná specifika komunikace s dětmi
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná organizaci péče o dítě
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění dětského věku
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
Osnova
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Onemocnění CNS
 • Obezitologie, metabolismus lipidů
 • Očkování, očkovací kalendář
 • Nejčastější infekční onemocnění dětského věku
 • Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu
 • Revmatologie
 • Akutní stavy v pediatrii
 • Sociální pediatrie
 • Onemocnění respiračního traktu
 • Vybrané kapitoly z alergologie
 • Test, zápočet
Literatura
  doporučená literatura
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. xiv, 248. ISBN 8072622072. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
  neurčeno
 • Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran, ISBN 80-8063-203-0.
 • Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9
 • MICHÁLEK, Jaroslav. Pediatrická propedeutika : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 159 s. ISBN 9788021046955. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Témata přednášek: Nefrologie; Onemocnění CNS; Obezitologie, metabolismus lipidů; Očkování, očkovací kalendář; Nejčastější infekční onemocnění dětského věku; Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu; Revmatologie; Akutní stavy v pediatrii; Sociální pediatrie; Onemocnění respiračního traktu 1. část; Onemocnění respiračního traktu 2. část; zápočet,konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MFPD0922