MFPT081 Základy přístrojové techniky

Lékařská fakulta
jaro 2003
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Pavel Grec, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Předpoklady
Základní středoškolské znalosti fyziky a absolvování biofyzikálně orientovaných předmětů v rámci bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
 • Zdravotní vědy (program LF, N-SZ, směr Fyzioterapie a léčebná rehabilitace)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšířit studentům znalosti, získané ve výuce lékařské biofyziky v prvním ročníku bakalářského studia. Seznámit studenty s principy biomedicínského inženýrství, fyzikální a technologickou základnou moderní lékařské přístrojové techniky, včetně případných rizik pro pacienty a zdravotnický personál.
Osnova
 • Základy přístrojové techniky
 • 1. Lékařství a technika, Biosignály a jejich zpracování.
 • 2. Měření a registrace mechanických veličin.
 • 3. Ultrazvukové zobrazovací metody.
 • 4. Ultrazvukové dopplerovské a kombinované metody.
 • 5. Měření a registrace teploty.
 • 6. Elektrodiagnostické metody.
 • 7. Optické laboratorní přístroje.
 • 8. Vybrané optické přístroje.
 • 9. Konvenční rentgenové zobrazovací metody.
 • 10. Moderní tomografické metody (CT, MRI).
 • 11. Diagnostické metody využívající radionuklidů.
 • 12. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu.
 • 13. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením.
 • 14. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse.
 • 15. Přístroje nahrazující funkci orgánů.
Literatura
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 395 s. ISBN 80-902896-1-4. info
 • Biofyzika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Ivo Hrazdira. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 318 s. ISBN 80-201-0046-6. info
Metody hodnocení
Teoretická výuka zakončená zkouškou. Studenti si otázky losují.
Informace učitele
Podrobnější informace o výuce a konzultačních hodinách jsou zveřejněny na nástěnce Biofyzikálního ústavu, Joštova 10, III. poschodí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.