MFPX081t Specializovaná praxe v klinických zařízeních

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/6/0. 80. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MFKI074p Kinezioterapie I-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studen umí aplikovat své znalosti v kinezioterapii v řízené souvislé odborné prázdninové praxi, uplatňuje dovedností ze speciální kinezioterapie. Odborná praxe vytváří prostor a podmínky pro samostatnou práci studentů v provozních podmínkách zdravotnických zařízení, plní průpravnou a integrační funkci. Probíhá formou stáží na specializovaných odděleních Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Klinice funkční diagnostiky a rehabilitace LF MU. Dohled nad odbornou praxí vykonává specializovaný garant a školitel z praxe, který dbá na dodržování hygienických, bezpečnostních, pracovních, provozních a požárních předpisů, s nimiž je student před jejím započetím seznámen.
Osnova
  • Rehabilitace kardiaků 1., 2. a 3. fáze
  • Rehabilitace ruky po šlachových operacích
  • Rehabilitace po totálních náhradách velkých kloubů
Literatura
  • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Praha : HaH, 1997. 392 s. ISBN 80-85787-69-5.
  • PLACHETA, Zdeněk, Jarmila SIEGELOVÁ a Miloš ŠTEJFA. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. první. Praha: Grada Publishing, 1999. 276 s. ISBN 80-7169-217-9. info
  • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1995. 557 s. ISBN 80-7169-110-0. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
aktivní zapojení studentů do fyzioterapeutických postupů u pacientů, 100% účast na praxi
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFPX081t