MIKNP011p Přednemocniční neodkladná péče - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Pavel Buček (přednášející)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Večeřová (přednášející)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 2. 10. 8:00–9:40 B11/327, 10:00–11:40 B11/327, Čt 12. 11. 10:00–12:30 F01B1/309, 13:00–15:30 F01B1/528
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován teoreticko-prakticky.;
Cílem je připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního střediska.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu
- orientuje se v základních postupech přednemocniční neodkladné péče
- dokáže popsat, vysvětlit poruchy vit.funkcí, diagnostiku,základních a navazujících neodkladných postupů pro jednotlivé systémy
Osnova
 • Přednášky;
 • Seznámení s oborem,organizace PNP,návaznost na další péči,IZS;
 • Poruchy vit.funkcí, diagnostika,základní a navazující neodkl. postupy;
 • Náhlé poruchy kardiovaskulárního systému;
 • Náhlé poruchy dýchacího systému;
 • Náhlé poruchy neurologického charakteru;
 • Náhlé neúrazové chirurgické stavy;
 • Náhlé stavy endokrinologické, oftalmologické a ORL;
 • Intoxikace;
 • Vnitřní prostředí, alergie;
 • PNP u traumat I;
 • PNP u traumat II;
 • Šokové stavy;
 • Akutní stavy u dětí;
 • Mimořádné události;
 • Řídící operační středisko
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • Memorix :neodkladné stavy v medicíně. Edited by Sönke Müller - Vlastimil Víšek. 1. vyd. Praha: Scientia medica, 1992. 345 s. ISBN 80-85526-16-6. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • 10. Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, sv.48 – Neodkladná resuscitace. Zvláštní číslo 2001 (Guidelines 2000), Národní lékařská knihovna, Praha
 • Odkazy na další odbornou literaturu jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami stěžejních publikací
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č.161/1993 Sb.
 • Vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Vyhl. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • Vyhl.č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS,
 • Vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
 • Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení,
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů,
 • Zákon č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 • Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví, MZ ČR,
 • Koncepce oboru urgentní medicína –Věst. MZ ČR.
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou přednášek.
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.