MIKOC0231p Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0.4/0/0. 6. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
Hana Baráčková (pomocník)
Silvie Doubravská (pomocník)
Zdeňka Naiderová (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 7. 5. 10:00–11:40 A11/327, Čt 21. 5. 10:00–11:40 A11/327, Út 2. 6. 11:50–13:30 A11/234
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv && MIKOA011c Ošetřovatel. péče v anest.-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní vědomosti z oboru chirurgie. Chirurgie je základním medicínským oborem. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení – výuka probíhá v odborné učebně chirurgické kliniky, na tuto výuku navazují stáže a odborná praxe na oddělení.
Výstupy z učení
Student dokáže:
- vysvětlit, popsat příčiny, příznaky, diagnostiku a léčbu pacienta se závažným chirurgickým onemocněním.
Osnova
  • NPB – rozdělení NPB zánětlivého charakteru a ileózní stavy Poranění pohybového aparátu – základní pojmy Klasifikace zlomenin, zásady léčby zlomenin Hemothorax, pneumothorax, poranění hrudníku Poranění skeletu HK a DK Urologické nádory, zánětlivá urologická onemocnění, urolitiáza Popáleniny – rozdělení, zásady léčby Ortopedie – vymezení oboru, protetické pomůcky Kraniocerebrální poranění Předoperační příprava Anestezie – způsoby, rozdělení Celková anestezie Problematika léčby bolesti Druhy ran – rozdělení, typy, způsoby hojení Kardiochirurgie Cévní chirurgie Štítná žláza Onemocnění prsní žlázy Kýly Chirurgie plic a mediastina Chirurgické onemocnění tlustého střeva a konečníku Chirurgie gastroduodena, vředová choroba Onemocnění slinivky břišní a sleziny Choroby žlučových cest a žlučníku Chirurgie jater Minimálně invazivní chirurgie – laproskopie, torakoskopie
Literatura
  • VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 317 s. ISBN 9788024625126. info
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
  • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 9788024613444. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKOC0231p