MIKPO031s Právní problematika v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.3/0. 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Divoký (přednášející)
JUDr. Jana Konečná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKVO011s Výzkum v ošetřovatelství-sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětu navázuje na materii probíranou v přednáškách a kasuistickou metodou připravuje budoucí zdravotní sestry na praktické situace s právními dopady, které mohou nastat v oblasti ošetřovatelské péče a intenzivní péče.
Výstupy z učení
Studenti/studentky budou mít po absolvování kurzu základní praktické znalosti ke správnému zvládnutí reálných situací, mezi niž patří:
- komunikace s pacientem při přijímání a ukončování péče
- komunikace s rodinnými příslušníky, osobami blízkými, zákonnými zástupci pacienta
- komunikace s orgány veřejné moci při zachování soukromí pacienta Studenti/studentky u nichž se vzhledem ke vzdělání předpokládá, že budou zastávat v budoucnu vedoucí pozice se zároveň budou orientovat v pracovněprávních otázkách, rozvrhování směn, otázkách financování zdravotnictví, kompetenčním a vzdělávacím rámci své profese i ostatních zdravotnických povolání.
Osnova
  • - práva dětí, nezletilých, nesvéprávných a jinak chráněných pacientů - soukromí pacienta, komunikace a informace o pacientovi, zacházení se zdravotnickou dokumentací - informovaný souhlas pacienta, reverz, odmítnutí péče, neposkytnutí péče, výhrada svědomí - hospitalizace pacienta bez souhlasu a se souhlasem - zvládání agresivních pacientů, spolupráce s policií a sociálními službami - pracovněprávní vztahy ve zdravotnictví, vznik a zánik pracovního poměru, BOZP ve zdravotnictví, pracovněprávní odpovědnost - time magement, rozvrhování směn, dovolených, přesčasy a překážky v práci - Pochybení při poskytování ošetřovatelské péče. Postup lege artis - Práva pacienta při vědeckém výzkumu ověřování nových poznatků a užívání nezavedených metod. - financování zdravotní péče a vztahy s pojišťovnami - ekonomický faktor při rozhodování o poskytnutí péče - praktické otázky zákona o léčivech
Literatura
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Informovaný souhlas : teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. xv, 243. ISBN 9788073572686. info
Výukové metody
seminář, diskuze, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MIKPO031s