MIPS041p Intenzivní ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0.8/0/0. 12. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
MUDr. Zuzana Timková (přednášející)
Mgr. MUDr. Lucie Holíková Návratová (přednášející)
MUDr. Dominika Musilová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 11:00–13:30 N02206a, Út 9. 3. 11:00–13:30 N02206a, Út 16. 3. 11:00–13:30 N02206a, Út 23. 3. 11:00–13:30 N02206a, Út 30. 3. 11:00–13:30 N02206a, Út 6. 4. 11:00–13:30 N02206a, Út 13. 4. 11:00–13:30 N02206a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
1. získání základních teoretických znalostí o psychiatrii jako oboru, organizaci psychiatrické péče, psychiatrické diagnostice a terapii, včetně nežádoucích účinků psychiatrické terapie, a neurostimulačních metodách.
2. získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách, jejich symptomech, průběhu, diagnostice a léčbě.
3. Získání znalostí o skupinách symptomů v psychiatrii, které mohou vyžadovat intenzivní péči - delirium a dezorientace, agitovanost a agresivita, katatonie a stupor, suicialita a sebepoškozování, odmítání stravy a tekutin, somatické komorbidity psychiatrických poruch.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
1. Popsat charakteristiku oboru psychiatrie.
2. Popsat metodiku diagnostiky a terapie v psychiatrii včetně případných nežádoucích účinků psychiatrické terapie vyžadujících intenzivní péči - neuroleptický maligní syndrom a serotoninový syndrom.
3. Připravit plán ošetřovatelské péče pro pacienty podstupující elektrokonvulzivní terapii.
4. Popsat skupiny psychiatrických poruch, jejich symptomatiku a jejich možný vztah k intenzivní péči.
5. Připravit ošetřovatelský plán u pacientů v deliriu, jiných dezorientovaných pacientů a psychiatrických pacientů se somatickou komorbiditou.
6. Připravit ošetřovatelský plán u neklidných, agitovaných, agresivních pacientů a suicidálních pacientů.
7. Připravit ošetřovatelský plán u katatonních a stuporozních pacientů a pacientů odmítajících stravu a tekutiny.
Osnova
 • . Úvod, role intenzivní péče v psychiatrii, a psychiatrických symptomů v intenzivní péči v rámci jiných oborů, přehled stavů vyžadujících psychiatrickou péči, přehled dělení psychiatrických poruch.
 • 2. Metodologie diagnostiky v psychiatrii, psychiatrická terminologie, psychopatologie.
 • 3. Terapie v psychiatrii, nežádoucí účinky psychiatrické terapie vyžadující intenzivní péči (neuroleptický maligní syndrom, serotoninový syndrom), elektrokonvulzivní terapie.
 • 4. Přehled základních psychiatrických diagnóz I: organické poruchy, poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, afektivní poruchy.
 • 5. Přehled základních psychiatrických diagnóz II: neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti.
 • 6. Delirantní a dezorientovaný pacient.
 • 7. Intoxikovaný pacient - suicidální pokusy, intoxikace psychoaktivními látkami.
 • 8. Agitovaný a agresivní pacient.
 • 9. Katatonní a stuporozní pacient.
 • 10. Suicidální a sebepoškozující se pacient.
 • 11. Pacient odmítající stravu a tekutiny.
 • 12. Psychiatrický pacient se somatickou komorbiditou, psychiatrický pacient vyžadující intenzivní péči jiných oborů, často kladené otázky.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 192 s. ISBN 8071846902. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 7. vydání. Praha: Portál, 2017. 403 stran. ISBN 9788026212270. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Účast na výuce (je povolena 1 absence).
Kolokvium formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Přednášky se konají DISTANČNĚ v MS TEAMS, kanál: „Mgr INTENZIVNÍ PÉČE přednáška – jaro 2021“
Přednáška k danému tématu bude vždy nahrána v uvedeném kanále MS Teams, a to nejpozději do termínu daného rozvrhem. Studenti budou mít možnost si přednášku poslechnout v čase, který jim bude vyhovovat.
Studenti budou mít příležitost k osobní konzultaci s vyučujícím na přednášená témata vždy v úterý (od 2. 3. do 13. 4. 2021), a to 15 minut před začátkem praktické výuky, tzn. ve 12.30 h v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, 1. patro, Jihlavská 20.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kolokvium formou písemného testu

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIPS041p