MIUR041c Urgentní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Martin Doleček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Flajšingrová (cvičící)
PhDr. Jana Toufarová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 4. 3. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 9. 3. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 11. 3. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 16. 3. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 18. 3. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 23. 3. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 25. 3. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 30. 3. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 1. 4. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 6. 4. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 8. 4. 11:00–12:40 F01B1/313, Út 13. 4. 14:00–15:40 F01B1/528, Čt 15. 4. 11:00–12:40 F01B1/313
Předpoklady
MIIN0332c IOP v inter. obor. - II - cv. && MIOC0332c IOP v chir. oborech II - cv. && MIGP031c IOP v gyn. a porod. - cv.
MIIN0332c & MIOC0332c & MIGP031c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči, kterou zajišťuje u pacientů s ohrožením vitálních funkcí vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na oddělení urgentního příjmu. Předmět umožní získání základních znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů. Všeobecná sestra se seznámí s principy a zákonnými normami uplatňovaných při řízení a organizaci IZS při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví a s principy hromadného příjmu postižených ve zdravotnických zařízeních.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- poskytnout a zajistit vysoce specifickou ošetřovatelskou péči o pacienta s ohrožením vitálních funkcí vyžadujících neodkladnou péči v přednemocniční etapě a na oddělení urgentního příjmu.
- popsat, vysvětlit a poskytnout péči v oblasti diagnostiky a prvotních léčebných opatření u urgentních stavů.
- popsat, vysvětlit, odůvodnit principy a uplatnit zákonné normy při řízení a organizaci IZS při mimořádných událostech s hromadným postižením zdraví a s principy hromadného příjmu postižených ve zdravotnických zařízeních.
Osnova
 • KPR (BLS, ALS) Oš. péče o pacienta z pohledu urgentní medicíny s: - poruchou srdečního rytmu, elektroimpulsoterapie, AKS - Plicní embolii, hypertenzní krizí, srdečním selháváním - Šokovými stavy - Dušností,Astma, CHOPN - Poruchou vědomí - Křečovými stavy - Infekcí CNS - CMP - Sepsí - Traumaty, polytraumaty - Popáleninovými traumaty, úrazy elektrickým proudem - Hypotermii, hypertermii, úžehem, úpalem, tonutím - Akutními stavy v gynekologii - Akutními stavy v endokrinologii - Poruchou vnitřního prostředí - Náhlými příhodami břišními - Akutními stavy v pediatrii - Intoxikací Intoxikace: obecné aspekty, postupy Intoxikace: specifické otravy
Literatura
  doporučená literatura
 • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 102 stran. ISBN 9788024755564. info
 • MALÁ, Lucie a David PEŘAN. První pomoc pro všechny situace : v souladu s evropskými doporučeními 2015. Illustrated by Radek Benda, Photo by Martin Koula. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 stran. ISBN 9788074296932. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • ERTLOVÁ, Františka a Josef MUCHA. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 368 s. ISBN 8070133791. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Akutní stavy v první linii. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
Výukové metody
praktická cvičení, řešení modelových situací
Metody hodnocení
100% účast na cvičeních, zápočet, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIUR041c