MNDB0821c Diabetologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nikola Prokešová (cvičící), MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Petra Konečná, Ph.D. (cvičící), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
MUDr. Petra Konečná, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 N04005
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit fyziologický a patofyziologický základu diabetu mellitu tvořící skupinu onemocnění různé etiologie se společným jmenovatelem – hyperglykemií, onemocněním podmíněným absolutním nedostatkem inzulínu , nebo jeho relativním nedostatkem při jeho snížené účinnosti. Dále student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální,která se bezprostředně týká především edukace pacientů.
Osnova
  • Praktická výuka je zaměřena na edukaci pacienta, jeho blízké, monitorování dietního režimu, poskytnutí PP při hypoglykemii, hodnocení vzájemných vztahů mezi aplikovaným inzulinem a stravou, sestavení dietního režimu vzhledem druhu aplikovaného inzulinu a tělesné zátěži, edukace dětského pacienta, edukace adolescenta, edukace dospělého diabetika, edukace rodičů pacienta a rodinných příslušníků, vedení podpůrného rozhovoru.
Literatura
  • Standardy české diabetologické společnosti. DMEV, 2007,10 ,4 ,s. 184-233
  • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
  • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
  • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
  • BARTOŠ, Vladimír a Terezie PELIKÁNOVÁ. Praktická diabetologie. 3. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2003. 479 s. ISBN 8085912694. info
Výukové metody
cvičení, praktické poradenství v diabetologické ambulanci, vypracování prezentace o sladidlech
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.