MNDB0821p Diabetologie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
MUDr. Petra Konečná, Ph.D. (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Karbanová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Petra Konečná, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–11:40 N04005, Čt 27. 2. 10:00–11:40 N04005, Čt 5. 3. 9:00–16:00 C03, Čt 12. 3. 10:00–11:40 N04005, Čt 19. 3. 14:00–15:40 A21/112, Čt 26. 3. 14:00–15:40 A21/112, Čt 2. 4. 11:00–12:00 A21/107, Čt 9. 4. 14:00–15:40 A21/112, Čt 16. 4. 14:00–15:40 A21/112, Čt 23. 4. 11:00–12:30 A21/107, Čt 30. 4. 11:00–12:30 A21/107, Čt 7. 5. 14:00–15:40 A21/112, Čt 21. 5. 11:00–12:30 A21/107, 14:00–15:40 A21/112, Čt 28. 5. 11:00–12:30 A21/107
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pokročilý vhled do problematiky metabolické poruchy diabetes mellitus navazující na poznatky z bakalářského stupně studia s důrazem na specializovaný nutriční postup (etiologie, klinický obraz, diagnostika, léčebné možnosti, prevence, nutriční postupy a opatření při intenzifikované inzulinové terapii, úprava výživy ke stavu a léčbě onemocnění, věku a fyzické aktivitě, poradenská činnost a spolupráce s diabetologickou sestrou). Předmět se zaměří na specifika dětské diabetologie a specifické otázky v diabetologii z pohledu nutričního terapeuta - diabetik v chirurgické léčbě, diabetes mellitus a obezita, chirurgická léčba obezity u pacienta s diabetes mellitus. Neopomenutelnou součástí je nácvik komunikace s pacientem s diabetem, student na základě nabytých znalostí neopomine i stránku psychologickou, pedagogickou i sociální, která se bezprostředně týká především specifik edukace diabetických pacientů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat diagnostiku, prevenci, léčebné a specializované nutriční postupy u diabetu mellitu, sestavit jídelníčky dle nutričních požadavků, výběru potravin a technologické úpravy pokrmů u diabetu mellitu a komplikací s nimi spojenými, využívat systém monitorování a opakovaného sledování nutričního stavu a vytvářet edukační materiály a edukovat dětského pacienta a jeho zákonného zástupce nebo dospělého pacienta.
Osnova
 • 1. Základní anatomické, fyziologické a patofyziologické poznatky 2 Patofyziologie diabetes mellitus 1. typu 3. Patofyziologie diabetes mellitus 2. typu 4. Energetický metabolismus – ketogeneze, glykogenolýza, glukoneogeneze 5. Diabetes mellitus 1. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 6. Principy inzulínové terapie 7. Principy dietoterapie u diabetu 1. typu 8. Edukace diabetiků 1.typu 9. Diabetes mellitus 2. typu – epidemiologie, symptomatologie, diagnóza, terapie 10. Terapie perorálními antidiabetiky a inzulínem 11. Dietní léčba diabetu 2. typu 12. Výchova nemocných diabetem 2. typu, programy DAFNE, DESMOND 13. Monitoring glykemie, hypoglykemie 14. Další specifické typy diabetu 15. Diabetes mellitus v těhotenství 16. Komplikace diabetes mellitus 17. Parenterální a enterální výživa diabetiků 18. Veřejně zdravotnické aspekty diabetes mellitus 19. Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků 20. Sladidla, glykemický index a zátěž 21. Metabolický syndrom 22. Preskripce pohybové léčby při diabetes mellitus 23. Prevence diabetu
Literatura
  doporučená literatura
 • PELIKÁNOVÁ, Terezie a Vladimír BARTOŠ. Praktická diabetologie. 6. aktualizované a doplněn. Praha: Maxdorf, 2018. 814 stran. ISBN 9788073455590. info
 • RUŠAVÝ, Zdeněk a Jan BROŽ. Diabetes a sport : příručka pro lékaře ošetřující nemocné s diabetem 1. typu. Praha: Maxdorf, 2012. 183 s. ISBN 9788073452896. info
  neurčeno
 • http://www.diab.cz/standardy
 • SVAČINA, Štěpán. Diabetologie. Vyd. 1. Praha: Triton, 2010. 188 s. ISBN 9788073873486. info
 • Trendy soudobé diabetologie. Edited by Martin Haluzík. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 253 s. ISBN 9788072625499. info
 • RYBKA, Jaroslav. Diabetes mellitus - komplikace a přidružená onemocnění : diagnostické a léčebné postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 317 s. ISBN 9788024716718. info
 • BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana a Ludmila BRÁZDOVÁ. Diabetes mellitus. Vyd. 1. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 161 s. ISBN 8070134461. info
 • RYBKA, Jaroslav. Diabetologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 283 s. ISBN 8024716127. info
 • Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Edited by Terezie Pelikánová. 1. vyd. Praha: TRITON, 2003. 119 s. ISBN 807254358X. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.