MNDP1043 Diplomová práce III

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/5. 75. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Garance
MVDr. Halina Matějová
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNDP0932 Diplomová práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem magisterské diplomové práce je, aby student prokázal: *schopnost aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů výživy nemocného nebo zdravého člověka, resp.populačních skupin *schopnost využívat mezipředmětové poznatky a souvislosti *schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní
Osnova
  • Podmínky pro zadání a zpracování diplomové práce jsou stanoveny ústavem nebo klinikou odpovědnou za výuku příslušného magisterského studijního programu Zpracovanou diplomovou práci předloží student na studijní oddělení děkanátu k registraci v ermínu stanoveném harmonogramem akademického roku. K obhajobě diplomové práce vypracuje vedoucí práce a její oponent(i) posudky předložené práce. Student musí být s posudky seznámen nejpozději tři dny před obhajobou.
Literatura
  • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. 2. vyd. Brno: Muni Pressd, 2010. 41 s. ISBN 978-80-210-5172-0. info
  • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky : text pro semináře. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 31 s. ISBN 9788021042230. info
  • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
Výukové metody
cvičení a individuální konzultace se školitelem, samostatná práce
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je odevzdání diplomové práce a jeji kontrola v ISU
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.